Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 
image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
 
 
Florius/ABN AMRO verlengen offerte
In deze nieuwsbrief een tip mbt Florius en ABN AMRO.

Houd er rekening mee dat bij de bindende offerte het getekende verleningsvoorstel, indien van toepassing, dient te worden meegestuurd.

Na finaal akkoord kan een offerte niet meer worden verlengd.

Bij ABN AMRO geldt dit alleen voor het product Woninghypotheek. De Budgethypotheek heeft geen mogelijkheid tot verlengen. 
 
Heb je een vraag of tip? Klik hier 

 

 
 
Learning Center nieuws! 
Moet jij nog PE WFT examens doen? Let op de gevolgen voor de huidige PE periode (tot 1 april 2019) ivm wijzigingen.
- Het is niet meer nodig om in de huidige periode PE-examen consumptief krediet te doen. Volstaan kan worden met PE Hypothecair Krediet. Vanaf de nieuwe periode wordt de module HK uitgebreid met toetstermen van wft CK
- De beroepskwalificatie Adviseur Basis wordt geschrapt. PE examen basis afleggen is dus niet meer nodig. 
- De PE-plicht voor Wft Basis en CK (voor hypotheekadviseurs) vervalt, maar let op: de verplichting om permanent actueel en vakbekwaam te zijn blijft bestaan. 
- Per 1 april 2018 gelden er nieuwe toetstermen en derhalve gewijzigd studiemateriaal. Houd hier rekening mee! 
 
Heb je vragen? Bel of mail ons Learning Center. 
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ADVIESBOX | Vooraankondiging: Adviesbox release 2018.2
A.S.R. | Klanten a.s.r. krijgen lagere rente bij aflossen en opbouwen hypotheek
BIJBOUWE | Weer beschikbaar: rentevaste periode 7 t/m 10 jaar, SMV 0-75%
CENTRAAL BEHEER | Nieuwe Hypotheekgids 2018
INTERBANK | Privacywet GDPR
MUNT HYPOTHEKEN | De verbeteringen van MUNT Hypotheken
VENN HYPOTHEKEN | De aantrekkelijke voorwaarden van Venn Hypotheken
WOONFONDS | Vooraankondiging
 
shadow1
 

Vooraankondiging: Adviesbox release 2018.2

Maandag 19 februari 2018 komt versie 2018.2 van Adviesbox aan het eind van de dag beschikbaar. De update zal tijdens de dag daardoor beperkt beschikbaar zijn. 

In deze versie zijn veel maatschappijvoorwaarden en acceptatiecriteria gecontroleerd. Daarnaast zijn een aantal offline rekenmodules vervangen door online webservices van verzekeraars. 

Een volledig overzicht van wijzigingen vind je in de releasenotes. Heb jij nog een goede suggestie voor verbetering? Laat het ons dan weten. 


 

 

Terug naar boven
 

Klanten a.s.r. krijgen lagere rente bij aflossen en opbouwen hypotheek

Met ingang van 1 januari 2018 houdt a.s.r. hypotheken bij de bepaling van de risicoklasse ook rekening met de waarde van de verpande spaarpolis. En dat niet alleen bij aanvang maar gedurende de hele looptijd van de lening. Dit geldt voor alle spaarhypotheken van a.s.r. en voor hybride hypotheken voor zover daarbij sprake is van een leningdeel met een spaarpolis. Alleen als er in de polis wordt gespaard kan a.s.r. de premie gebruiken om het risico van de lening te verlagen. 
 

 

Terug naar boven
 
Weer beschikbaar: rentevaste periode 7 t/m 10 jaar, SMV 0 - 75%
De rentetarieven met een rentevaste periode van  7 t/m 10 jaar in combinatie met een schuld-marktwaardeverhouding van 0 tot 75% zijn weer beschikbaar.
 
Klik hier voor het actuele rente-overzicht.

 

Terug naar boven
 
Nieuwe Hypotheekgids 2018
De nieuwe hypotheekgids van de Centraal Beheer Thuis Hypotheek is er. Een handig hulpmiddel bij jouw advies. 

Binnenkort accepteert Centraal Beheer ook inkomen uit onderneming. 
In de gids staat dat Centraal Beheer inkomen uit onderneming accepteert. Dit is nu nog niet zo. In de komende maanden wordt dit mogelijk. Zodra hier nieuws over is lees je het uiteraard in deze nieuwsbrief. 

Klik hier om de hypotheekgids te downloaden. Deze vind je uiteraard ook op extranet. 

 

 

Terug naar boven
 

Florius brengt klant dichter bij adviseur

In 2017 hebben de AFM en Florius een succesvol experiment gedaan om een groep potentieel kwetsbare Florius klanten te helpen om financiële problemen te voorkomen. Klanten in het experiment gingen vijf keer zo vaak naar een adviseur als de klanten die alleen een traditionele brief ontvingen. Bij de adviseur kozen de klanten vaak voor omzetting naar een aflossende hypotheekvorm. Hoe zag het experiment eruit? Florius benaderde klanten met een beleggingsrekeninghypotheek, waarbij de waarde van de opbouw minder opbrengt dan de klant mogelijk verwacht. Het is vaak moeilijk om klanten in beweging te krijgen met traditionele communicatie. Daarom is in dit experiment kennis vanuit de gedragswetenschappen toegepast. Een groep klanten kregen hierbij een innovatieve brief. Daarnaast ontving een groep klanten van Florius een persoonlijke voucher. Klik hier voor de resultaten.  
Klanten die de innovatieve brief met persoonlijke voucher hebben gekregen, zijn vijf keer zo vaak naar een adviseur gestapt als de klanten die alleen een traditionele brief hebben ontvangen. Ook steeg het aantal klanten dat in actie kwam door hun hypotheek aan te passen van bijna 5% (de groep die alleen de traditionele brief had gekregen) naar bijna 9% (de groep die de innovatieve brief met persoonlijke voucher had gekregen). 

 

Terug naar boven
 

Privacywet GDPR, ook wel AVG genoemd

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation ofwel GDPR van kracht. In Nederland noemen we dit de Algemene verordening gegevensbescherming, ook wel AVG. Deze nieuwe privacywet beschermt de persoonlijke gegevens van alle personen die behoren tot de Europese Unie. Organisaties die persoonsgegevens verwerken hebben door GDPR meer verplichtingen en moeten meer verantwoordelijkheid nemen om aan te tonen dat zij zich aan de nieuwe privacywet houden. Dat vraagt om een goede voorbereiding. Al sinds begin 2017 maakt Interbank stappen om straks op tijd klaar te zijn voor de nieuwe privacywet. Ook vinden wij het belangrijk om zowel binnen als buiten onze organisatie het bewustzijn over privacy te stimuleren. De GDPR is op een aantal gebieden een aanscherping van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Een van de belangrijkste veranderingen is dat een organisatie de opslag van klantgegevens op transparante wijze moet kunnen uitleggen aan haar klanten.
 
Wat betekent dit voor Interbank?
Als dienstverlener verwerken wij samen met jou als intermediair persoonsgegevens van klanten. Wij werken ook samen met leveranciers die klantgegevens voor ons verwerken. Vanaf 25 mei 2018 moet deze gegevensverwerking voldoen aan de GDPR. Deze privacywet heeft het doel om elke persoon in de Europese Unie een betere bescherming van zijn persoonsgegevens te garanderen, zodat de verwerking van persoonsgegevens nog veiliger wordt.
 
In principe is de nieuwe wet al op 25 mei 2016 ingegaan. Organisaties hebben twee jaar de tijd gekregen voor de implementatie van GDPR. Als dienstverleners de verplichtingen niet naleven, kunnen aanzienlijke financiële boetes van toepassing zijn. Interbank is al eerder gestart met de inventarisatie van de gevolgen van GDPR. Nu zijn we overgegaan tot de implementatie van de nieuwe eisen binnen onze organisatie. De GDPR heeft een aanzienlijke impact op onze processen en informatiesystemen. Dit heeft onder andere gevolgen voor onze huidige kredietovereenkomsten en bewerkersovereenkomsten met onze leveranciers. Interbank heeft nog een paar maanden om de nodige wijzigingen aan te brengen. Ze zullen jou hierover nader informeren. Ze vragen ook jouw aandacht voor GDPR, zodat je jouw organisatie goed en op tijd kunt voorbereiden op deze belangrijke deadline. De komende maanden zal Interbank vaker communiceren om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. 
 
Wat betekent dit precies voor jouw klanten?

Jouw klanten zal Interbank over de gevolgen van de nieuwe privacywet GDPR informeren via het jaaroverzicht 2017. Deze worden in 2 batches verstuurd op 9 en 23 februari 2018. Op het jaaroverzicht verwijzen ze jouw klanten naar een speciale pagina op de website. Meer informatie staat op www.interbank.nl/gdpr.

 

Terug naar boven
 

De verbeteringen van MUNT Hypotheken

Ben je al op de hoogte van de verbeteringen die MUNT sinds januari heeft doorgevoerd? We brengen ze graag nogmaals onder de aandacht. 

UWV-BERICHT BIJ SIMPEL OVERSTAP HYPOTHEEK, DUS GEEN GEDOE
Bij de Simpel Overstap Hypotheek hoeft geen loonstrook en geen werkgevers-verklaring te worden opgevraagd. Een simpele download van het UWV-bericht is voldoende. En het inkomen hierop nemen ze voor 100% mee. Bekijk hier hoe je het UWV-bericht eenvoudig download.

ACCEPTATIE ZELFSTANDIGEN
Munt Hypotheken heeft het acceptatiebeleid voor zelfstandigen sterk verbeterd. Voor het bepalen van het inkomen uit een onderneming hebben ze alleen nog maar een inkomensverklaring nodig. Het inkomen uit deze verklaring neemt MUNT Hypotheken voor 100% mee in het toetsinkomen.

AANTONEN EIGEN GELD
Heeft jouw klant eigen geld nodig bij passeren? Dat ziet MUNT Hypotheken wel bij de notaris. Bij MUNT dus geen onnodig gedoe met heen en weer sturen en afkeuren van bankafschriften of schermafdrukken van telebankieren.

DE DIGITALE HANDTEKENING
Bij MUNT Hypotheken geen gedoe meer met de ouderwetse handtekening. Overal waar een handtekening wordt gevraagd, mag dit een digitale handtekening zijn. Ze accepteren alle elektronische handtekeningen voor alle documenten, zie ook de hypotheekgids.

KORTSTE STUKKENLIJST VAN NEDERLAND
Nog nooit was oversluiten zo eenvoudig met de kortste stukkenlijst van Nederland. Met een saldo opgave van de huidige hypotheek en een UWV-bericht kan de aanvraag al gedaan worden.

 

 

Terug naar boven
 

De aantrekkelijke voorwaarden van Venn Hypotheken

Venn Hypotheken blijft één van de scherpste aanbieders op de markt! Naast een super scherpe rente biedt Venn Hypotheken ook aantrekkelijke voorwaarden:
  • Automatische rentedaling bij (extra) aflossing
  • Dagrente: de laagste rente van de rente in het kredietvoorstel en de rente op de dag van passeren
  • Geen opslag op aflossingsvrij leningdeel. Dus dezelfde rente voor annuïtair, lineair en aflossingsvrij.
  • Tot 106% financiering mogelijk bij energiebesparende maatregelen. 

 

Terug naar boven
 

Vooraankondiging

Goed nieuws vanuit Woonfonds. Binnenkort komt Woonfonds met de Woningverhuur Hypotheek. Onze Helping People Maurice heeft onlangs een training gevolgd en is hiervoor geslaagd. Hij is dus al helemaal op de hoogte van dit product. Ook onze andere Helping People zijn op de hoogte en kunnen je nu al helpen met vragen over dit nieuwe product. Het product wordt binnenkort gelanceerd, via de nieuwsbrief informeren we je dan over het beleid, proces en de rentes van de Woonfond Woningverhuur Hypotheek. Houd jouw mailbox dus goed in de gaten. 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
1,79%
10 jaar NHG

bijBouwe Hypotheek 
Annuitair, lineair en aflossingsvrij

 

Rentetip 2
2,30%
20 jaar NHG

Merius Hypotheek
Annuitair, lineair en aflossingsvrij

 

Rentetip 3
2,58%
30 jaar NHG

NIBC Direct Hypotheek
Annuïteiten, lineair en aflossingsvrij
Alleen voor 1e hypotheek.
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.