Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 
image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
 
space
De vakantieperiode is weer achter de rug. Tijdens deze periode hebben wij een ingrijpende maatregel doorgevoerd door bereikbaar te zijn vanaf 12.30 uur, maar wij hebben gemerkt dat het goede resultaten heeft gegeven. Onze Helping People hebben zich in de ochtend volledig kunnen richten op het verwerken van alle aanvragen en complete dossiers. Mede dankzij jullie medewerking zijn we in staat geweest om zoveel mogelijk van onze gezamenlijke klanten tijdig te helpen. Wij willen jullie hartelijk danken voor jullie begrip en medewerking en hopen dat iedereen een fantastische vakantie heeft gehad en vol nieuwe energie de komende periode tegemoet gaat. 
space
 
 
Adviesbox: Vooraankondiging 2017.4
Maandag 18 september 2017 komt versie 2017.4 van Adviesbox aan het eind van de dag beschikbaar. De update zal tijdens de dag daardoor beperkt beschikbaar zijn.

In deze versie worden enkele nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd en is gehoor gegeven aan een groot aantal gebruikerswensen. Voor alle aangeleverde suggesties onze hartelijke dank.
 
Een kleine selectie van de meest in het oog springende aanpassingen:
 
 • Mogelijkheid tot inbreng opgebouwde waarde in de financieringsbehoefte.
 • Naast 'Automatische rentedaling' is ook de optie 'Rentedaling op verzoek' toegevoegd.
 • Op tabblad Acceptatie zijn afwijsredenen duidelijker in beeld gebracht.
 • In de scenario's kun je zelf bepalen welke aanvragers hierin meegenomen moeten worden.
 
Een volledig overzicht van de wijzigingen vind je in de release notes. 
 
 
Suggesties voor verbetering? Laat het ons weten

 

 
 
Uitdraai BKR
Regelmatig komen onze Helping People in een dossier tegen dat een klant bij het adviesgesprek opgeeft geen kredieten te hebben, maar later toch blijkt dat er een of meerdere kredieten zijn. Jij kunt jouw klant in het adviesgesprek vragen direct een uitdraai aan te leveren. De kosten hiervoor zijn relatief laag. Het opvragen van een uitdraai is mogelijk via www.bkr.nl en daarbij heeft de klant keuze uit twee mogelijkheden:
 • BKR Basis; eenmalige inzage. 1x overzicht op papier. Kosten € 4,95 excl bezorg & identificatiekosten
 • BKR Premium; online jaarabonnement. 1x overzicht op papier, jaar lang online gegevens inzien, updates bij wijzigingen en zien wie jouw gegevens heeft bekeken. Kosten € 12,50 per jaar excl. bezorg & identificatiekosten.
De bezorg- en identificatie kosten zijn gratis bij ophalen bij BKR, bezorging bij postkantoor € 8,15 en thuisbezorgen € 12,70.
Wat kan de BKR toets voor jou betekenen?
 • Je krijgt een objectief, actueel en historisch beeld van de kredietpositie 
 • Je geeft invulling aan het 'Ken jouw klant'- principe en de zorgplicht
 • Een belangrijk middel ter invulling van de kredietwaardigheidstoets
 
Vragen? Bel onze Helping People
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ASR | Aanpassing richtlijnen Hypotheken
CALLAS | Callas Top Verzekering nu ook los af te sluiten en update WIA planner
DELTA LLOYD | Nieuw: Aflossen via Mijn Delta Lloyd
HYPOTRUST | OK onder de loep, energiebesparende voorzieningen en nieuw productoverzicht
INTERBANK | Uitbreiding productassortiment voor beter advies!
MERIUS | Merius bestaat 1 jaar
MUNT HYPOTHEKEN | Munt Hypotheken wint 'MWM2 Social Reputatie Index 2017' en nieuwe kennistest
NIBC DIRECT | Nieuwe rekentool investeringshypotheek
WOONFONDS | Extra Woongenot Weken
 
shadow1

 

Terug naar boven
 

Aanpassing richtlijnen Hypotheken

Naar aanleiding van wijzigingen in het protocol zijn ook de richtlijnen voor Hypotheken van a.s.r. aangepast. De richtlijnen zijn op een aantal punten versoepeld. Met name een aantal afwijkingen ten opzichte van NHG is weggenomen.
 
Onderstaande de belangrijkste wijzigingen:
 • Aanvragers met buitenlandse nationaliteit accepteren ze conform NHG voorwaarden. Dit geldt ook voor niet-NHG.
 • Inkomen uit overwerk en provisie volgen NHG regels. Dit geldt ook voor niet-NHG.
 • Aflossingsvrije leningen worden tot maximaal 50% van de marktwaarde geaccepteerd. Dit was voorheen 60% van de marktwaarde.
 • Prognose inkomen bij zelfstandigen wordt niet meer opgevraagd.
Klik hier voor meer informatie.

 

Terug naar boven
 

Callas Top Verzekering nu ook los af te sluiten en update WIA Planner

De met de Gouden Lotus Award bekroonde TOP verzekering van Callas is vanaf heden ook los van de Callas Woonlastenverzekering te bemiddelen. De TOP verzekering is daarmee de nieuwe standaard in Nederland als het gaat om het financieel risico bij arbeidsongeschiktheid. Elke huiseigenaar met een hypotheek die geen uitgebreide WGA hiaat verzekering heeft via de werkgever, wordt geadviseerd om dit risico middels de TOP verzekering af te dekken. Op verzoek van veel adviseurs heeft Callas de TOP verzekering en Woonlastenverzekering losgekoppeld. Om je hypotheekklanten bij arbeidsongeschiktheid altijd 70% inkomensgarantie te bieden, kun je de Callas TOP verzekering los afsluiten. Is meer dan 70% inkomensgarantie wenselijk, dan sluit je de Callas Woonlastenverzekering erbij. Zo bied je klanten een 100% waterdicht advies en tot 100% inkomensgarantie!
Aanvragen Callas TOP verzekering
De losse Callas TOP verzekering kun je vooralsnog uitsluitend aanvragen via het Callas Extranet. De Callas Woonlastenverzekering in combinatie met de TOP verzekering kun je ook aanvragen via de adviessoftwarepakketten: Adviesbox.
.
Update Callas WIA Planner 2017.3
De WIA Planner 2017.3 is uit. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 
 • Callas TOP verzekering los te selecteren (middels een aparte button bij eigen premieberekening)
 • Een aanvullend inkomen bij AO kan nu per AO scenario worden aangegeven
 • De sociale cijfers per 1 juli
 • WIA instroomcijfers (kansen)
 

 

Terug naar boven
 

Nieuw: Aflossen via Mijn Delta Lloyd

In Mijn Delta Lloyd kunnen klanten al de belangrijkste gegevens van hun hypotheek inzien. Nieuw is dat de klant nu ook heel eenvoudig online een deel van de hypotheek kan aflossen. Vanaf vandaag informeert Delta Lloyd de klanten met een Mijn Delta Lloyd-account. 

Hoe kunnen klanten extra aflossen? 
Dat regelt de klant eenvoudig en snel via Mijn Delta Lloyd. Per leningdeel ziet de klant welk bedrag er dit kalenderjaar kosteloos afgelost mag worden. Ook ziet de klant wat de bruto maandlast en de restant hoofdsom zijn voor en na de extra aflossing. Voor uitgebreid advies over extra aflossen adviseert Delta Lloyd contact op te nemen met jou. 

 

Terug naar boven
 

OK onder de loep, energiebesparende voorzieningen en nieuw productoverzicht

De OK Hypotheek behoort momenteel met zijn rentes tot een van de scherpste aanbieders in de markt. De voorwaarden zijn natuurlijk net zo relevant en daarom zetten wij nog een paar zaken voor je op een rij die het verschil kunnen maken:
 • Mét NHG kun je gewoon tot 101% van de marktwaarde financieren. Financiert jouw klant zonder NHG, maar wel maximaal? Zorg dan dat je in de rentevergelijking 'tot 100% MW' zoekt. Dan ben je er zeker van dat de OK Hypotheek meegenomen wordt in de vergelijking. Met iets meer inbreng aan eigen middelen kun je jouw klant een prachtig renteaanbod doen
 • Voor de OK Hypotheek geldt, conform de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet, dat voor tweeverdieners rekening wordt gehouden met het gezamenlijke toetsinkomen. Hierbij is het financieringspercentage van toepassing dat hoort bij het hoogste toetsinkomen, vermeerderd met 60% van het lagere toetsinkomen. Voor aanvragen zonder NHG gold dat het gezamenlijk inkomen meer diende te bedragen dan € 40.000,-. Deze laatste beperkende regeling is nu niet meer van toepassing. Ook wanneer het gezamenlijk inkomen lager is dan € 40.000,- kan bij een aanvraag zonder NHG het hoogste toetsinkomen vermeerderd worden met 60% van het lagere toetsinkomen. Deze maatregel is vanaf heden van toepassing

Hypotrust & IQWOON: energiebesparende voorzieningen
Op 20 juli kondigde NHG aan dat het financieren van energiebesparende voorzieningen makkelijker zou worden. De strekking van de aanpassing is dat huizenkopers en woningeigenaren voortaan voor een hypotheekaanvraag alleen nog maar een door de aanvrager opgemaakte specificatie en/of taxatie diende aan te leveren (conform 1.10.1 van de Voorwaarden & Normen 2017-4 van NHG). Hiermee werd het opvragen van offertes van leveranciers in het aanvraagtraject overbodig. Deze regel past Hypotrust per heden op dezelfde manier toe voor alle Hypotrust en IQWOON producten.

Nieuw productoverzicht
Wil jij alle producten en belangrijke kenmerken van Hypotrust in één handig overzicht. Klik dan hier. 

 

Terug naar boven
 

Uitbreiding productassortiment voor beter advies!

Beter Wonen Financiering nu ook voor een tweede woning
Interbank heeft goed nieuws voor jou: voortaan willen we met de Beter Wonen Financiering ook een nieuwe doelgroep bedienen. Interbank heeft het bestedingsdoel voor de Beter Wonen Financiering namelijk uitgebreid. Vanaf nu kan tot een kredietbedrag van € 75.000 ook de aankoop van een tweede woning, een recreatiewoning of bijvoorbeeld een studentenwoning voor een studerend kind gefinancierd worden. Deze woning moet bestaande bouw zijn en mag niet bestemd zijn voor eigen permanente bewoning. De financiering bedraagt maximaal 70% van de woningwaarde van een woning die zich in Nederland bevindt. Door het vaste rentepercentage en de maximale looptijd van 15 jaar is de Beter Wonen Financiering een verantwoord adviesproduct dat de doelen van consumenten zowel haalbaar als betaalbaar maakt. Ook is het  mogelijk om een bestaand consumptief krediet over te sluiten dat aantoonbaar is gebruikt voor de aanschaf van een tweede woning of van een recreatiewoning. Meer informatie over de tarieven, de productkenmerken en de voorwaarden voor de uitgebreide Beter Wonen Financiering kun je hier downloaden. 
 
Nieuw product: de Herfinanciering
Interbank heeft een nieuwe persoonlijke lening met een maximale looptijd van 15 jaar toegevoegd aan zijn productassortiment. Voor dit product wordt standaard de VKM-verruiming gebruikt met een factor die hoger is dan de reguliere VKM-verruiming. Deze lening is uitsluitend bedoeld voor het oversluiten van bestaande leningen met een totale krediethoogte tussen € 15.000 en € 75.000. Zo kun je jouw klant met een A-klantprofiel adviseren om lopende leningen te bundelen tot één lening met lagere maandlasten. Deze gebundelde lening geeft jouw klanten meer overzicht in hun eigen administratie. Je kunt de tariefkaart hier downloaden. De specificaties van deze productwijzigingen kun je terugvinden in het productoverzicht. Download hier de nieuwste versie. Deze is ook beschikbaar in jouw intermediairsportal.
 
Wijzigingen in VKM-verruiming
Eerder hebben wij het Verantwoord Krediet Maximum (VKM) verruimd. Met de introductie van ons nieuwe product (de Herfinanciering) veranderen een aantal voorwaarden van de VKM-verruiming. De VKM-verruiming geldt vanaf 12 september niet meer voor label 2. Het minimale kredietbedrag van de VKM-verruiming is verhoogd naar € 15.000 en de tarieven zijn gewijzigd. Klik hier voor de nieuwe tarievenkaart.
 
Wijziging kredietbedragen consumptief krediet voor zelfstandigen
Een andere wijziging in onze productvoorwaarden is dat we ons minimale en maximale kredietbedrag hebben verhoogd voor consumptief krediet voor zelfstandigen. Het betreft een wijziging voor de Persoonlijke Lening en het Doorlopend Krediet. Ons minimale kredietbedrag is nu verhoogd van € 2500 naar € 7500. Het maximale kredietbedrag is verhoogd van € 50.000 naar € 65.000. De Woning Voordeel Financiering voor zelfstandigen blijft ongewijzigd. Klik hier voor meer informatie over consumptief krediet voor zelfstandigen.
 
Nieuw acceptatiebeleid
Per 1 augustus is het acceptatiebeleid aangepast. In dit acceptatiebeleid staat nu 1) dat we ook de WAO-uitkering meetellen bij het inkomen en 2) dat de pensioenpremie in mindering wordt gebracht. Klik hier om dit acceptatiebeleid te bekijken.

 

Terug naar boven
 

Merius bestaat 1 jaar

Merius Hypotheken bestaat 1 jaar! Deze feestelijke gelegenheid markeren ze met sponsoring van de Finance Run. Merius heeft een positief eerste jaar achter de rug waarin ze met jouw hulp een stevige positie op de hypotheekmarkt hebben weten te veroveren. Merius is één van de snelste hypotheekaanbieders van Nederland. Gemiddeld verloopt het aanvraagproces drie keer sneller dan bij andere hypotheekaanbieders. Ze hebben veel positieve reacties ontvangen van samenwerkende intermediairs die ze voortdurend helpen de producten en dienstverlening te verfijnen. Samen hebben ze een grote groep consumenten kunnen helpen met het realiseren van hun woonwensen. Ze hebben veel vertrouwen in de toekomst en kijken uit naar een verdere duurzame samenwerking. 

 

Terug naar boven
 

MUNT Hypotheken wint 'MWM2 Social Reputatie Index 2017' en nieuwe kennistest

MUNT Hypotheken heeft onder hypotheekverstrekkers de beste reputatie op sociale media. MUNT Hypotheken is daarmee de winnaar geworden van de ‘MWM2 Social Reputatie Index 2017’, een uniek, onafhankelijk en gevalideerd onderzoeksmodel waarmee marktonderzoeksbureau MWM2 over een periode van een jaar de impact van relevante berichtgeving op sociale media op de reputatie van merken meet.

Kennistest
De hoogte van de hypotheekrente is sterk afhankelijk van de hoogte van de kapitaalmarktrente. Aan het roer daarvan zitten de Centrale Banken, onder andere de FED en de ECB. Zij kunnen de rente gebruiken om de economie aan te zwengelen of af te remmen. Deze keer een kennistest over de rentestand. Doe mee en win deze maand de competitie!
 

 

Terug naar boven
 

Nieuwe rekentool investeringshypotheek

Heb je de nieuwe rekentool al gebruikt? Om het voor jou makkelijker te maken, heeft NIBC Direct een rekentool ontwikkeld waarmee je eenvoudig kunt berekenen tot welk bedrag de klant in aanmerking komt voor een NIBC Direct Investeringshyoptheek. Zo weet je direct wat de mogelijkheden zijn voor de klant en kun je verder met jouw advies. Je vindt de rekentool op de website. Uiteraard kun je met vragen over de investeringshypotheek ook terecht bij een van onze Helping People. 

 

Terug naar boven
 

Extra Woongenot Weken

In de maand september zijn bij Woonfonds de Extra Woongenot Weken. Bij elke aanvraag krijgen jouw klanten:
 • Gratis kaartjes voor de vt wonen &design beurs
 • Kans op shoptegoed bij vtwonen t.w.v. € 250,=
 • Eenmalig kans op shoptegoed bij vtwonen t.w.v. € 5.000,=
Over de trekking
De dagelijkse trekking van € 250,-
Alle voorstelnummers van de aanvragen van 1 tot en met 30 september 2017 worden op een bal geschreven en in een bingomolen gedaan. Uit de bingomolen wordt 1 bal gekozen. Dit is de winnaar van de dagelijkse trekking van € 250,-. De trekking wordt in 1 shot gefilmd tot het moment dat het winnende voorstelnummer is getoond. Elke werkdag vindt er een trekking plaats van de aanvragen van de dag ervoor. Op maandag vindt de trekking plaats van de aanvragen van vrijdag, zaterdag en zondag. De video van de trekking wordt om 16:00uur live gezet op woonfonds.net/woongenotweken. Daar vind je tevens de voorwaarden. De eerste van de 21 trekkingen is maandag 4 september 2017 en de laatste 2 oktober 2017.
 
De trekking van de hoofdprijs € 5.000,-
Alle voorstelnummers van de aanvragen van 1 tot en met 30 september 2017 worden op een bal geschreven. Er wordt 1 bal gekozen. Dit is de winnaar van de trekking. De trekking wordt in 1 shot gefilmd tot het moment dat het winnende voorstelnummer is getoond. Deze trekking vindt 3 oktober 2017 plaats.
 
 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
1,58%*
10 jaar NHG

ABN AMRO Budget Hypotheek
met bpk en duurzaamheids-
korting
*rente per 15 september

 

Rentetip 2
2,40%
20 jaar NHG

MUNT Hypotheek
Annuïtair, lineair en aflossingsvrij

 

Rentetip 3
2,55%*
30 jaar NHG

Hypotrust OK Hypotheek
+ argenta ORV
*rente per 15 september
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.