Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 
image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
spaceDeadlines 2017 en overgangstermijn


In het nieuws wordt gesproken over een verlengingsperiode voordat klanten moeten voldoen aan de nieuwe leennormen van 2018. Er is géén zekerheid dat de verlengingsperiode ook daadwerkelijk wordt overgenomen door de regering. Een aantal geldverstrekkers hebben al aangegeven de huidige deadlines te handhaven. Wij willen jou daarom nogmaals op de hoogte brengen van de actuele deadlines. De data zoals eerder gecommuniceerd blijven dus nog van kracht. 
 
Geldverstrekker Normen 2017
Deadline dossier compleet en 100% correct
IQWoon 4 december 2017
Hypotrust 4 december 2017
ASR 6 december 2017
Nationale Nederlanden 6 december 2017
Attens 7 december 2017
BLG Wonen 7 december 2017
Lloyds Bank 7 december 2017
Syntrus Achmea 7 december 2017
Merius Hypotheken 7 december 2017
Delta Lloyd 8 december 2017
NIBC Direct 8 december 2017
Reaal 11 december 2017
Aegon 11 december 2017
Venn Hypotheken 11 december 2017
Woonfonds 11 december 2017
ING 11 december 2017
Centraal Beheer 11 december 2017
BijBouwe 12 december 2017
ABN AMRO 13 december 2017
Florius 13 december 2017
Munt Hypotheken 18 december 2017
Tellius Nvt, aanvragen tijdelijk niet mogelijk

Let op:
 • Hypotheekaanvragen na 1 december 2017, toetsen op max 100% marktwaarde
 • Wijzigingen in 2018 op een reeds uitgebrachte bindende offerte in 2017 kunnen gevolgen hebben voor de gevraagde financiering
 • Voor dossiers en/of benodigde stukken die na de vermelde data worden ontvangen, kunnen geen garanties afgegeven worden voor het hanteren van de voorwaarden en normen van 2017!space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ADVIESBOX | Vooraankondiging: Release Adviesbox 2017.5
ABN AMRO | Normen 2018 vanaf nu mogelijk
ASR | Spaarhypotheken van a.s.r. niet meer af te sluiten en beter beeld van totale kosten met looptijdrente
DELTA LLOYD | Gewijzigd acceptatiebeleid Delta Lloyd vanaf 1 januari 2018
FLORIUS | Florius blijft in 2018 restschuldfinancieringen aanbieden
HYPOTRUST | Geen nieuwe aanvragen OK Hypotheek en De Elan Plus Actieweken zijn gestart
ING | Acceptatiebeleid per 1 januari 2018 en Online seminar gemist? 
INTERBANK | Fusienieuws en Mijn Interbank vernieuwd
MERIUS | Nieuwe Algemene Voorwaarden, 10 tips en checklist
NATIONALE NEDERLANDEN | Het lijfrente-expiratieseizoen is weer begonnen!
WOONFONDS | Woonfonds introduceert extra risicoklassen en webinar
 
 
shadow1
 

Vooraankondiging: Release Adviesbox 2017.5

Maandag 11 december 2017 komt versie 2017.5 van Adviesbox aan het eind van de dag beschikbaar. De update zal tijdens de dag daardoor beperkt beschikbaar zijn.
 
In deze versie worden nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd en is gehoor gegeven aan een groot aantal gebruikerswensen. Voor alle aangeleverde suggesties onze hartelijke dank.
 
Er zijn ruim 150 aanpassingen doorgevoerd in het programma.
 
Een kleine selectie van de meest in het oog springende aanpassingen:

 • Hypotheekvergelijker, de nieuwe manier van hypotheek vergelijken
 • Meerdere dienstverbanden per aanvrager kunnen opgevoerd worden
 • Overzicht 'Fiscaal inkomen' is uitgebreid met berekening box 3 heffing

Ook zijn in deze release veel maatschappijvoorwaarden en acceptatatiecriteria gecontroleerd.
 
Een volledig overzicht van de wijzigingen vind je in de releasenotes. Deze worden bij de release op 11 december meegezonden met de nieuwsbrief.
 
Let op! Adviesrapporten die je jouw klant wilt geven gebaseerd op 2017 fiscaliteit moet je dit jaar nog maken!


 

 

Terug naar boven
 

Normen 2018 vanaf nu mogelijk

Vanaf nu is het bij ABN AMRO mogelijk om een aanvraag voor een rente-aanbod te toetsen op de normen 2018. Desgewenst is het mogelijk een rente-aanbod op de normen van 2018 uit te brengen. Uiteraard kan de bindende offerte dan pas vanaf 2 januari 2018 uitgebracht worden onder voorwaarde dat de dossierstukken overeenkomen met de aanvraag en voldoen aan de toetsnormen van 2018.

De verwerking van aanvragen die getoetst moeten worden op de normen van 2018 gebeurt handmatig en vallen daarom buiten het reguliere proces. 
Let op: wil jij een toetsing of aanvraag van een rente-aanbod onder de normen 2018? Vermeld dan bij HDN in het vrije tekstveld "normen 2018". 

 

Terug naar boven
 

Spaarhypotheken van a.s.r. niet meer af te sluiten en beter beeld van totale kosten met looptijdrente

Eind september heeft a.s.r. Levensverzekering aangekondigd om per 1 januari 2018 te stoppen met het aanbieden van spaarhypotheekverzekeringen. 
Dat betekent dat je met ingang van 1 december 2017 geen nieuwe aanvragen meer kunt indienen voor een spaarhypotheek van a.s.r. Voor lopende aanvragen van voor 1 december 2017 heeft dit geen gevolgen. Ook niet als deze hypotheken in 2018 gaan passeren. 
 

Beter beeld van totale kosten met looptijdrente
Op maandag 20 november jongstleden was de Nationale Hypotheekbond te gast bij Tros Radar. In deze uitzending werd aandacht besteed aan de problematiek van risico-opslagen bij hypotheken. Het feit dat sommige geldverstrekkers de risico-opslag niet automatisch aanpassen bij aflossen en/of een waardestijging van de woning, kan ervoor zorgen dat klanten te veel betalen.
 
Bij a.s.r. Hypotheken passen ze de rente automatisch aan
Klanten met een hypotheek bij a.s.r. betalen, afhankelijk van de risicoklasse, een opslag op de basisrente. Deze opslag is afhankelijk van de woningwaarde en het geleende bedrag. Als de klant (extra) aflost en daarmee het risico daalt, past a.s.r. de hypotheekrente automatisch aan. De klant en jou, als adviseur, hoeft daar niets voor te doen. Een klant heeft in dat geval bij a.s.r. gedurende de looptijd een aantrekkelijkere rente dan bij aanvang van de hypotheek.
 
Meer informatie over het automatisch mee dalen van de rente bij a.s.r.? Klik hier en bekijk de video. Je kunt deze video gebruiken in jouw adviesgesprek met de klant.

 

Terug naar boven
 

Gewijzigd acceptatiebeleid Delta Lloyd vanaf 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 wijzigen de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet en de Voorwaarden & Normen van NHG. Daarnaast is de rente over restschulden die vanaf 1 januari 2018 ontstaan, niet langer aftrekbaar.

Klik hier en lees wat de impact is op het acceptatiebeleid van Delta Lloyd.

 

Terug naar boven
 

Florius blijft in 2018 restschuldfinancieringen aanbieden

De wetgeving over Restschuldfinanciering (RSF) wordt aangepast. Per 1 januari 2018 vervalt de fiscale renteaftrek voor nieuwe RSF-aanvragen. 

Ondanks het vervallen van deze renteaftrek, blijft Florius ook in 2018 deze RSF aanbieden. De aangepaste wetgeving heeft gevolgen voor de behandeling van een RSF die na 1 januari 2018 wordt aangevraagd. Toetsing voor het leningdeel RSF vindt per die datum plaats op basis van Box 3. Behalve bij een aantal uitzonderingen die hieronder staan beschreven in de vuistregels. Het gevolg voor de klant is een verlaagde leencapaciteit.

Met welke tijdslijnen moet je rekening houden?
Het uitgangspunt van Florius is dat de koopakte uiterlijk 31 december 2017 gepasseerd moet zijn, om de aanvraag nog in Box 1 te mogen toetsen. Door de Belastingdienst wordt officieel gesproken over het 'vervreemden' van de koopakte en niet over 'passeren'. Vaak is dit aan elkaar gelijk. Binnen Florius hanteren ze de volgende vuistregels.
 
Vuistregels
 • Voor bestaande Florius-klanten met een bestaande RSF geldt dat er geen verandering is rondom de RSF. Deze klanten kunnen hun bestaande RSF behouden of meenemen onder de huidige fiscale regels.
 • Voor nieuwe Florius-klanten met een bestaande RSF elders geldt dat er geen verandering is rondom de RSF. Deze klanten kunnen hun bestaande RSF meenemen naar AAH onder de huidige fiscale regels.
 • Voor alle bestaande en nieuwe klanten van Florius die een nieuwe RSF aanvragen vanaf 1 januari 2018 en waarvan de oude woning passeert in 2018 (en de restschuld dus in 2018 ontstaat), geldt dat deze rente niet aftrekbaar is en deze RSF in Box 3 wordt getoetst.
 • Voor alle bestaande en nieuwe klanten van Florius die een nieuwe RSF aanvragen vanaf 1 januari 2018 en waarvan de oude woning gepasseerd is in 2017 (en de restschuld dus in 2017 ontstaat), geldt dat deze rente aftrekbaar is. Voorwaarde daarbij is dat de RSF in 2017 uit vreemd geld is voorgefinancierd (en dus niet uit eigen middelen). De klant moet dus kunnen aantonen dat hij hiervoor in 2017 al een lening (schuld) is aangegaan. Deze RSF mag dan in Box 1 getoetst worden.
 • RSF-aanvragen die in 2017 worden ingediend en waarvan de restschuld pas in 2018 ontstaat, moeten als leningdeel in Box 3 worden getoetst.
 • RSF-aanvragen die in 2017 worden ingediend en waarvan de restschuld nog in 2017 ontstaat, mogen als leningdeel in Box 1 worden getoetst.

 

Terug naar boven
 

Geen nieuwe aanvragen OK Hypotheek en De Elan Plus Actieweken zijn gestart

Per 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen voor de OK Hypotheek voor jouw klanten af te sluiten. Argenta, de geldverstrekker van de OK Hypotheek, verstrekt vanaf die datum uitsluitend nieuwe hypotheken onder eigen label. 

Tot en met 31 december 2017 kun je nieuwe aanvragen voor de OK Hypotheek indienen. Aanvragen die Hypotrust daarna ontvangt worden niet meer in behandeling genomen. Let op de deadlines (zie boven). 

Voor lopende OK Hypotheken verandert er niets. Onderhandse verhogingen, tweede hypotheken, verzoeken voor meeneem en/of verhuisregeling, omzettingen of renteherziening voor bestaande OK Hypotheek leningen, worden op reguliere wijze, nu en in de toekomst, door Hypotrust verzorgd. Voor bestaande klanten en actief lopende acceptatiedossiers van de OK Hypotheek verandert er dus niets. 
 

De Elan Plus Actieweken zijn gestart! 

De Elan Plus Hypotheek gaat haar naam nóg meer waarmaken in een sprankelende campagne. Hypotrust zorgt dat deze niet onopgemerkt voorbij gaat! In de campagne gaat Hypotrust zowel consumenten als adviseurs enthousiasmeren voor de Elan Plus Actieweken. 

Elan pakt uit!
 • Gegarandeerd korte verwerkingstermijnen
 • Zeer scherpe rentes
 • € 250,= cadeau bij het afsluiten van de Elan Plus Hypotheek
 • Het bedrag wordt op de rekening van de klant gestort en is vrij besteedbaar
Jouw klanten krijgen € 250,= cadeau
Tijdens de Elan Plus Actieweken gaat Hypotrust consumenten informeren over de voordelen van de Elan Plus Hypotheek - bijvoorbeeld over automatische risicoklasse aanpassing en de lange rentevast periodes met een wel héél scherpe rente. en er is meer!
Bij het afsluiten van de Elan Plus Hypotheek tijdens de actieperiode, ontvangen jouw klanten maar liefst € 250,= cadeau van Hypotrust. Dit bedrag wordt na passeren van de akte bij de notaris rechtstreeks op de rekening van jouw klant gestort en is vrij te besteden. 

Actievoorwaarden
 • De actie geldt uitsluitend voor de Elan Plus Hypotheek van Hypotrust
 • De actie is geldig van 28 november 2017 t/m 31 januari 2018
 • De actie geldt uitsluitend voor nieuwe aanvragen van de Elan Plus Hypotheek tijdens de actieperiode. Tweede hypotheken, verhogingen van bestaande leningen en mutaties op bestaande leningen zijn uitgesloten van de actie
 • De actie geldt uitsluitend voor nieuw te verstrekken Elan plus Hypotheken die zijn aangevraagd tijdens de actieperiode én passeren tussen 1 december 2017 en 31 december 2018
 • De € 250,= wordt binnen zeven dagen na passeren van de hypotheek door Hypotrust overgemaakt naar het rekeningnummer van jouw klant
 • Op www.hypotrust.nl/actie lees je alle details over de actie 
Vanaf nu is de Elan Plus radiospot gedurende drie weken op maar liefst vijf radiozenders te horen. En omdat de campagne tot eind januari 2018 duurt, komt Hypotrust begin volgend jaar nog eens twee weken terug. In de radiospot benoemen ze specifiek dat klanten meer informatie kunnen vinden op de website en bij jou als adviseur! 

 

Terug naar boven
 

Acceptatiebeleid per 1 januari 2018 en Online seminar gemist?

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt de wetgeving rondom hypotheken. Zowel de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet als de Voorwaarden en Normen NHG worden vanaf deze datum aangepast. ING past per 1 januari 2018 het Acceptatiebeleid Hypotheken hierop aan. Hieronder lees je wat de aanpassingen in het Acceptatiebeleid zijn.
 
Discussie coulance periode voor leennormen
In de Tweede Kamer is op woensdag 22 november een motie aangenomen om langer gebruik te kunnen maken van de leennormen van 2017. ING is aan het onderzoeken wat de impact van deze motie is. 

De wijzigingen in het Acceptatiebeleid
 1. Restschuldfinanciering blijft mogelijk bij ING
 2. Aanpassen maximale hypotheek t.o.v. woningwaarde
 3. Inkomen voor bepalen financieringslastpercentage van hypotheek
 4. Toetsrente bij bepalen financieringslast van maximale hypotheek
 5. Financieringslastpercentages
Klik hier om het acceptatiebeleid te downloaden. Uiteraard vind je deze ook op extranet. 

Online seminar gemist? 

Op vrijdag 1 december vond het Online Seminar “Een Gewaarschuwd mens telt voor 2” plaats. In 45 minuten heeft Jasper Hortshuis (De ScheidingsDeskundige) verteld hoe jij met een financieel advies problemen bij een eventuele echtscheiding vooraf kunt voorkomen. Want door te helpen bij het vastleggen van afspraken in goede tijden, wordt de kans kleiner dat je klanten voor verrassingen komen te staan in mindere tijden. Deelnemers geven het online seminar een 8. Het online seminar gemist? Of wil je het nog eens rustig terug kijken? Dat kan! Klik hier.      
 

 

Terug naar boven
 

Fusienieuws en Mijn Interbank vernieuwd

In de communicatie naar klanten gebruikt Finata Bank al jaren de naam Interbank. Op korte termijn zal er een juridische fusie plaatsvinden van Finata Bank met Interbank. Als gevolg van deze fusie zal Finata Bank opgaan in Interbank. Alle rechten en verplichtingen van Finata Bank gaan van rechtswege over naar Interbank. Voor jouw klanten met een lening bij Finata Bank verandert er eigenlijk niets. 
 

Mijn Interbank vernieuwd
De omgeving van Mijn Interbank wordt vernieuwd. Deze doe-het-zelfomgeving voor klanten was toe aan verbetering om te voldoen aan de ambitie om digitaler te zijn. Mijn Interbank is responsive voor tablets en mobiele telefoons en hierdoor zeer gebruiksvriendelijk. Jouw klant kan dus op elk gewenst moment op een telefoon, tablet of computer zijn lening bekijken. In het vernieuwde Mijn Interbank kunnen jouw klanten binnenkort direct na het inloggen ook jouw gegevens zien, waardoor ze eenvoudig contact met jou kunnen opnemen. Het is een mooie stap in de strategie van Interbank om 100% digitaal en 100% menselijk te zijn. 
 
Wat kan jouw klant nog meer met Mijn Interbank?
• eenvoudig extra aflossen of (bij een doorlopend krediet) geld opnemen
• online het rekeningoverzicht bekijken
• maand- en jaaroverzichten downloaden
• wijzigingen doorgeven
• de incassodatum veranderen

Heb jij interesse in een aanstelling? Laat het ons dan weten. Wij verzorgen die graag. 

 

Terug naar boven
 

Nieuwe Algemene Voorwaarden, 10 tips en checklist

Per 1 december 2017 zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht.
Klik hier om ze te downloaden. Uiteraard vind je deze ook op extranet. 
 

10 tips
Wil jij een soepel en snel aanvraagproces? Dan heeft Merius 10 belangrijke tips die jou helpen om optimaal te kunnen profiteren van de korte doorlooptijden en het snelle, duidelijke en voorspelbare aanvraagproces van Merius. Klik hier voor de 10 belangrijke tips. 
 

Checklist
Een hypotheekaanvraag bij Merius Hypotheken verloopt snel, duidelijk en voorspelbaar. Om de hypotheekaanvraag snel af te kunnen handelen, vragen wij jou een aantal documenten aan te leveren. Klik hier voor een checklist. 
 

 

Terug naar boven
 

Het lijfrente-expiratieseizoen is weer begonnen!

In de maanden november tot en met januari expireert traditioneel veel lijfrentekapitaal. Graag ondersteunt Nationale Nederlanden jou in deze periode bij het adviseren van jouw klanten met aantrekkelijke tarieven. 

Eén van de hoogste uitkeringen voor Aanvullende Pensioenuitkering
De gegarandeerde uitkeringen van Nationale Nederlanden behoren namelijk tot de hoogste in de markt. Jouw klant profiteert van een rente tot wel 1.9%. Daarom heeft MoneyView de Aanvullende Pensioenuitkering onlangs met 5 sterren beoordeeld op "prijs". 
Nog even wachten met uitkeren? Kies dan voor Aanvullend Pensioensparen. 

Wil jouw klant zijn lijfrente liever nog even door laten groeien? Dat kan met Aanvullend PensioenSparen. Ook daarvoor biedt Nationale Nederlanden aantrekkelijke tarieven en heeft MoneyView ze opnieuw beoordeeld met 5 sterren op "Prijs".

 

Terug naar boven
 

Woonfonds introduceert extra risicoklassen en webinar

Op maandag 4 december heeft Woonfonds extra risicoklassen geïntroduceerd voor de Woonfonds Woongenot Hypotheek. Nieuwe klanten van Woonfonds hebben hierdoor de volgende voordelen:
 • Sneller in een lagere risicoklasse
 • Sneller een lagere rente
Bestaande klanten behouden de risicoklassen, die van toepassing waren op het moment van offreren gedurende zijn gehele gekozen rentevast periode. Aan het eind van zijn rentevast periode wordt conform de dan bekende risicoklassen een aanbod gedaan.
 
De risicoklassen voor de Woongenot Hypotheek worden als volgt:
·        NHG
·        t/m 60%
·        t/m 70%
·        t/m 80%
·        t/m 90%
·        t/m 95%
·        t/m 100%
·        t/m 101%
·        > 101% (deze vervalt na 1 januari 2018)
 
Renteverlaging op veel risicoklassen
Tegelijk met deze introductie verlaagt Woonfonds de rente in meerdere risicoklassen en rentevast-periodes van de Woongenot Hypotheek. Boven de 101% marktwaarde is de rente verhoogd.
Webinar beoordeling zelfstandigendossiers
 
Zelfstandig ondernemers adviseren over een hypotheek kan lastig zijn. Hoe bepaal je een bestendig ondernemersinkomen en hoe stel je vervolgens het toets-inkomen vast voor de financieringsaanvraag?
 
En hoe ga je om met een auto van de zaak, negatief eigen vermogen of overwinsten? Wat als de ondernemer nog maar pas als zelfstandige aan de slag is? En hoe kijken banken hiernaar?
Alex Erlings, directeur opleidingen bij Hoffelijk, en Herman van Dieden, acceptant bij Woonfonds, gaan 13 december om 12.00 uur hierover in gesprek en geven jou tips waarmee je direct aan de slag kunt. Aanmelden voor dit webinar? Klik hier. 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
1,58%
10 jaar NHG

ABN AMRO Budget Hypotheek
met bpk en duurzaamheids-
korting

 

Rentetip 2
2,20%
20 jaar NHG

Hypotrust OK Hypotheek
Annuïteiten Hypotheek + Argenta ORV

 

Rentetip 3
2,50%
30 jaar NHG

NIBC Direct Hypotheek
Annuïteiten, lineair en aflossingsvrij
Alleen voor 1e hypotheek.
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.