Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 
image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ABN AMRO | Webinar Duurzaam Wonen
ASR | ORV niet langer vereist bij hypotheek a.s.r.
BIJBOUWE | Weer beschikbaar: rentevaste periode 15 t/m 30 jaar, SMV 75%-106%
BLG WONEN | Wijziging tariefklassen hypotheekrente en verbeterde quickscan
CALLAS | Introductie Callas Inkomensgarantie
ING | Wijziging SMV klassen
INTERBANK | De ambitie voor 2020: Samen beter
MUNT HYPOTHEKEN | MUNT Hypotheken heeft een nieuwe hypotheekgids

NIBC DIRECT | NIBC Direct Perspectief Verklaring
VENN HYPOTHEKEN | Een nieuwe kredietgids

 
 
shadow1
 

Webinar Duurzaam Wonen

Wist je dat veel van jouw klanten graag juist met jou spreken over energie- en woonkostenbesparing? Energiezuinig(er) wonen is een hot topic onder huizenkopers en huizenbezitters. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en ABN AMRO maken zich hard voor duurzaam wonen. Vanuit de gedeelde missie om verduurzaming van woningen te stimuleren, in het belang van mens en milieu, nodigen WEW en ABN AMRO jou samen uit voor een inspirerend en praktijkgericht webinar met live chat over verduurzaming. 

Onder leiding van presentatrice Janneke Willemse belichten Marcel Sippekamp en Mark Groenendijk het duurzaam wonen van meerdere kanten. Aan de hand van aansprekende cases en (reken)voorbeelden uit de dagelijkse praktijk nemen ze jou in 30 minuten mee langs:
- Diverse financieringsmogelijkheden voor duurzaam wonen;
- Verduurzamingsmaatregelen: wat kost het en wat levert het op;
- Verduurzaming als advies-thema: waar begint en stopt jouw rol? En: hoe maak jij jouw advies onderscheidend. 
Inschrijven kan nu. Klik hier. 

 

Terug naar boven
 

ORV niet langer vereist bij hypotheek a.s.r.

Met ingang van 1 januari 2018 is het niet langer verplicht om een ORV te sluiten bij de aanvraag van een hypotheek van a.s.r. Daarmee vervalt het verpanden van de ORV voor de a.s.r. WelThuis Hypotheek.
 
Verplichting overlijdensrisicoverzekering vervalt
Tot en met 2017 was het in veel gevallen bij een hypotheek met NHG verplicht om ook een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. In 2018 is dit niet langer verplicht. A.s.r. Hypotheken volgt hiermee de NHG richtlijnen. Het vervallen van de verplichting geldt ook voor niet-NHG hypotheken.
 
Advies
Het niet verplicht stellen van een ORV bij het sluiten van een hypotheek, geeft jou de ruimte om samen met jouw klant te bepalen hoe om te gaan met de financiële risico’s bij overlijden. A.s.r. gaat ervan uit dat je het overlijdensrisico in jouw adviesgesprekken blijft meenemen.
 
Hypotheekaanvraag
Het niet langer verplicht stellen, zorgt voor een snellere doorlooptijd van de hypotheekaanvraag. Jij of jouw klant hoeven namelijk minder stukken aan te leveren bij de hypotheekaanvraag.

 

Terug naar boven
 
Weer beschikbaar: rentevaste periode 15 t/m 30 jaar, SMV 75%-106%
De rentetarieven met een rentevaste periode van 15 t/m 30 jaar in combinatie met een schuld-marktwaardeverhouding van 75% tot 106% zijn weer beschikbaar.
 
Dit is al gecommuniceerd in een extra update, maar bij deze nog een reminder. 
Klik hier voor het actuele rente-overzicht.
 

 

Terug naar boven
 
Wijziging tariefklassen hypotheekrente en verbeterde quickscan
De rente die jouw klanten voor hun hypotheek van BLG Wonen betalen, hangt onder andere af van de tariefklasse waarin ze vallen. Rond het vaststellen van die tariefklassen voert BLG Wonen per 1 maart 2018 een aantal veranderingen door. Komende week gaan ze een aantal van jouw klanten, met een hypotheek van BLG Wonen, informeren over de gevolgen. 
 
Klanten met een variabele rente van wie de rente mogelijk daalt of gelijk blijft
De rente die jouw klanten betalen, hangt onder andere af van de tariefklasse waarin ze vallen. Tot nu toe ging BLG Wonen uit van 4 tariefklassen, maar vanaf 1 maart onderscheiden ze er 12.
De uitbreiding van het aantal tariefklassen heeft als gevolg dat klanten met een variabele rente naar een andere tariefklasse gaan. Deze week krijgen zij een brief daarover. Het gaat om deze 2 groepen klanten:
- klanten met een variabele rente van wie de rente mogelijk daalt; en
- klanten met een variabele rente van wie de rente mogelijk gelijk blijft.
Wat het nieuwe maandbedrag van jouw klant met een variabele rente precies wordt, kunnen ze nu nog niet zeggen. Dat hangt af van de actuele marktrente en de persoonlijke situatie van jouw klant op dat moment.
 
Naar een nog lagere tariefklasse
De uitbreiding van het aantal tariefklassen heeft nog een gevolg: het wordt voor klanten eenvoudiger om in een lagere tariefklasse te komen. Bijvoorbeeld als hun huis meer waard is dan bij BLG Wonen bekend is. Of als ze extra aflossen op hun hypotheek. Ook hierover informeren ze hen in de brief.
Verbeterde quickscan
 
De Quickscan is verbeterd, waardoor jij in één keer de benodigde informatie bij de klant kan opvragen. Dankzij de nieuwe scan kun je in het eerste gesprek met de klant direct een indicatie geven over de hoogte van het inkomen en duidelijkheid geven over de benodigde documenten en aanvullende vragen.
De wijzigingen en voordelen van de nieuwe Quickscan zijn als volgt:
- Je krijgt direct inzicht in de jaarcijfers en aanvullende vragen die nodig zijn om snel een correct inkomen te berekenen.
- De stukkenlijst wordt op de aanvraag afgestemd. Je krijgt direct te zien welke dossierstukken nodig zijn om de aanvraag compleet te maken.
- De regels zijn aangepast: de eigen administrateur/accountant mag de onderbouwde prognose opstellen. - De IB-aanslag is niet meer nodig. 
- Op basis van afwijkingen in de cijfers worden vragen gesteld die in de toelichting beantwoord moeten worden.
- Kortere doorlooptijden en een efficiëntere werkwijze voor de HUP/aanvraag.
Vanaf  vandaag is het gebruik van de nieuwe quickscan verplicht. 

 

Terug naar boven
 

Introductie Callas Inkomensgarantie

Vanaf nu kun jij als HC'er de Callas Inkomensgarantie voor jouw nieuwe hypotheekklanten aanvragen. Deze unieke en eenvoudige verzekering garandeert het inkomen als de verzekerde in de WIA komt. Een passende oplossing voor iedere situatie van arbeidsongeschiktheid. De Callas Inkomensgarantie heeft een looptijd van 5 tot 30 jaar en dekt maximaal 90% van het inkomen, tot € 80.000 bruto per jaar. Verzekeringnemers hoeven enkel het gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid en de gewenste looptijd op te geven. 
Klik hier voor de consumentenflyer
Klik hier voor de productbeschrijving
Klik hier voor de voorwaarden
 

 

Terug naar boven
 

Wijziging SMV klassen

In verband met de verlaging van het leenpercentage naar 100% SMV heeft ING per 12 januari de grens van de huidige SMV klassen gewijzigd. 
SMV klasse oud SMV klasse nieuw
> 95% t/m 101% > 95% t/m 100%
> 101% > 100%

De overige SMV klassen wijzigen niet. 

 

Terug naar boven
 

De ambitie voor 2020: Samen beter

De komende jaren wil Interbank transformeren naar de meest klantgerichte en digitale consumptief kredietverstrekker van Nederland in het intermediaire kanaal. Naast alle verbeteringen op het gebied van productontwikkeling en digitalisering gaan ze meer veranderingen doorvoeren. Ze willen ook kortere lijnen binnen Interbank. Daarom is de inrichting van onze organisatie ook toe aan verbetering. De afdelingen Loan Acceptance en Client Management zijn samengevoegd en heten nu Client Engagement. De dedicated teams binnen de nieuwe afdeling Client Engagement zullen zowel jou als jouw klanten bedienen. Inmiddels worden er 20 nieuwe medewerkers opgeleid voor acceptatie. Naast de uitbreiding van de resources werken ze tegelijkertijd aan verdere digitalisering van ons kredietproces. Dit jaar willen ze het aanvraag- en acceptatieproces van kredieten voor jou steeds eenvoudiger en sneller maken. Dit zal geleidelijk gaan. Uiteindelijk willen ze toe naar een volledig digitaal proces waarbij jouw documenten digitaal worden ingelezen en direct worden verwerkt. Nieuwe systemen betekent ook nieuwe processen. Daardoor zijn de doorlooptijden momenteel iets langer dan jij gewend bent. Ze werken hard om de werkvoorraad weg te werken.
 
Uitbreiding Herfinanciering: nu ook in klantprofiel B en C
Heeft jouw klant behoefte aan meer overzicht? Met de Herfinanciering kun jij jouw klanten adviseren om lopende leningen te bundelen tot één lening met lagere maandlasten. Met de Herfinanciering betaalt jouw klant maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing gedurende een vooraf afgesproken looptijd tot maximaal 15 jaar. Er wordt altijd gerekend met een ruimer Verantwoord Krediet Maximum (VKM) tot 148% van het standaard VKM. De Herfinanciering was tot nu toe alleen beschikbaar voor consumenten met klantprofiel A. Vanaf 18 januari 2018 hebben ze dit product uitgebreid met klantprofiel B en C. Hierdoor kun je dit product voor een bredere groep klanten meenemen in jouw advies.
 
Belangrijkste kenmerken:
• Deze persoonlijke lening is uitsluitend bedoeld voor het oversluiten van bestaande leningen
• Voor uw klant met een A, B of C-klantprofiel
• Kredietlimiet minimaal € 15.000 en maximaal € 75.000 (profiel A en B € 75.000, C € 65.000)
• Vaste looptijd van 121 tot 180 maanden
• Vervroegd extra aflossen is niet boetevrij
• VKM-verruiming wordt standaard toegepast  
 

 

Terug naar boven
 

MUNT Hypotheken heeft een nieuwe hypotheekgids

MUNT Hypotheken begint 2018 gelijk met veel en goed nieuws. Zo hebben ze het acceptatieproces voor zelfstandige en DGA's fors verbeterd. Ook stoppen ze voor de meeste aanvragen met de ORV-verplichting, niet alleen voor NHG, maar ook voor niet-NHG tot 70 jaar. 

MUNT Hypotheken heeft goed naar de adviseurs geluisterd het afgelopen jaar en dat heeft weer een hypotheekgids opgeleverd waar ze trots op zijn. Klik hier om de hypotheekgids te downloaden. 
De wijzigingen:
- Digitale handtekening. Overal waar een handtekening wordt gevraagd, mag dit een digitale handtekening zijn. MUNT Hypotheken accepteert alle elektronische handtekeningen en deze mogen voor alle documenten gebruikt worden
- Consumptief gebruik van de lening. Bij aanvragen zonder NHG is het mogelijk om (een deel van) de lening te gebruiken voor consumptieve uitgaven. Dit kan alleen als de hoofdsom lager is dan 80% van de getaxeerde marktwaarde.
- Aan te leveren documenten:
0 Het Identiteitsdocument hoeft niet meer getekend te worden door de adviseur.
0 Bij het bankafschrift voor de automatische incasso is de eis m.b.t. de geldigheid vervallen.
0 Bij inkomen uit lijfrente, uitkering en alimentatie is de eis m.b.t. de geldigheid van drie maanden komen te vervallen.
0  Bij aanvragen zonder NHG hoeven geen stukken aangeleverd te worden als de echtscheiding aantoonbaar langer dan 12 jaar geleden heeft plaats gevonden.
- Inkomensverklaring. Voor het bepalen van het inkomen uit onderneming hebben wij alleen een inkomensverklaring nodig. Het inkomen uit deze verklaring neemt MUNT Hypotheken voor 100% mee in het toetsinkomen.
- Overlijdensrisicoverzekering. Voor aanvragen met NHG is een overlijdensrisicoverzekering niet langer verplicht. Voor aanvragen zonder NHG is een overlijdensrisicoverzekering verplicht als de klant ouder dan 70 jaar is en het inkomen nodig is.
- Inkomsten uit lijfrente. Toekomstige lijfrente-inkomsten zijn nu zeer eenvoudig mee te nemen bij de toetsing. Daardoor helpt een lijfrentepolis mee bij het rondkrijgen van de hypotheek. Een afdruk van een berekening die is gemaakt met de lijfrentetool op onze website volstaat.
- Aantonen eigen middelen. Eigen middelen die bij passeren benodigd zijn voor het aangaan van de lening hoeven niet langer vooraf aangetoond te worden.
- Vernieuwde Adviseurszoeker. Vanaf vandaag ben jij als adviseur nog beter te vinden. Door een samenwerking met Advieskeuze staat jouw bedrijf nu uitgebreider op de website. 

 

Terug naar boven
 

NIBC Direct Perspectief Verklaring

NIBC Direct begint het jaar goed. Vanaf nu bieden ze namelijk ook uitkomst voor klanten met een perspectief verklaring. Klanten met een perspectief verklaring komen in aanmerking voor alle reguliere producten en rentevaste periodes (1 t/m 30 jaar vast). Dit geldt wel alleen voor NHG Leningen. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van het inkomen vermeld op de werkgeversverklaring. De aanvrager moet minimaal 52 weken werkzaam zijn voor hetzelfde uitzendbureau. De perspectief verklaring mag maximaal 6 maanden oud zijn. 

Ook klanten met een perspectief verklaring profiteren van de uitstekende voorwaarden. Het renteaanbod is 4 of 9 manden geldig en de bankgarantie is gratis. Klik hier voor de productspecificaties. Deze vind je uiteraard ook op extranet. 


 

 

Terug naar boven
 

Een nieuwe kredietgids

Een nieuwe kredietgids per 15 januari 2018!. Venn Hypotheken heeft een nieuwe kredietgids. Deze gids wijkt op een aantal punten af van de vorige. De belangrijkste verschillen hebben we voor jou op een rijtje gezet, dan hoef je niet de hele gids door te pluizen! In de productkaart zie je in een oogopslag onze belangrijkste productkenmerken. Handig om bij de hand te houden! Uiteraard vind je deze bestanden ook op extranet. 
 
De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • Zelfbouw of bouw in eigen beheer is niet meer mogelijk. Reden hiervoor is dat het in de praktijk niet mogelijk was om aan bepaalde voorwaarden te voldoen zoals het sluiten van een CAR verzekering en een insolventieverzekering. Wij hebben daarom besloten alleen nog een hypotheek te verstrekken voor projectmatige nieuwbouw waarbij tevens een garantiecertificaat is afgegeven.
  • Forfait voor verkoopkosten bij overbruggingskrediet is verlaagd naar 1,75%.
  • Een keuzebudget met uitbetalen extra vrije dagen kan worden meegenomen als inkomen.
  • Bij aantonen eigen middelen is een onderscheid gemaakt naar eventuele restschuld en dubbele lasten.
  • Een eventuele ruimte in de maximale financieringslast kan worden gebruikt in de compensatie van de dubbele lasten.
  • Aantonen eigen middelen: Ouderdom bankafschrift naar 1 maand (was 14 dagen).
  • Elektronische handtekening wordt voor bepaalde documenten geaccepteerd.
  • Bij een verhoging dient de looptijd van het nieuwe leningdeel gelijk te zijn aan het langstlopende leningdeel van de bestaande hypotheek.
     
Data aanleveren jaarstukken en IB aangifte 2017 voor zelfstandige
Vanaf 1-1-2018 is het verplicht de jaarstukken 2017 aan te leveren.
Vanaf 1-4-2018 is het verplicht om de IB-aangifte 2017 aan te leveren.
 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
1,63%
10 jaar NHG

ABN AMRO Budget
Hypotheek met bpk en duurzaamheids-korting

 

Rentetip 2
2,20%
20 jaar NHG

Lloyds Bank
Hypotheek
Annuitair en lineair

 

Rentetip 3
2,50%
30 jaar NHG

NIBC Direct Hypotheek
Annuïteiten, lineair en aflossingsvrij
Alleen voor 1e hypotheek.
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.