Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 
image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
spaceDeadlines 2017 en overgangstermijnGisteren is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer waardoor er toch weer een overgangstermijn van een maand komt als een hypotheekaanvraag over 2017 heengaat. Tevens wordt in de motie aan het kabinet gevraagd in gesprek te gaan met hypotheekadviseurs- en verstrekkers, NVM, Nibud en NHG om tot een werkbare oplossing te komen voor de overgangstermijn van de LTI-leennomen.


Let op: op dit moment is nog niet bekend welke gevolgen dit heeft voor de huidige deadlines van de geldverstrekkers. Om jouw klant snel zekerheid te bieden verzoeken wij je voorlopig uit te gaan van onderstaande deadlines. Zodra er wijzigingen plaatsvinden zullen wij dit uiteraard op extranet en in de nieuwsbrief communiceren.


 
Geldverstrekker Normen 2017
Deadline dossier compleet en 100% correct
IQWoon 4 december 2017
Hypotrust 4 december 2017
ASR 6 december 2017
Nationale Nederlanden 6 december 2017
Attens 7 december 2017
BLG Wonen 7 december 2017
Lloyds Bank 7 december 2017
Syntrus Achmea 7 december 2017
Merius Hypotheken 7 december 2017
Delta Lloyd 8 december 2017
Reaal 11 december 2017
Aegon 11 december 2017
Venn Hypotheken 11 december 2017
Woonfonds 11 december 2017
ING 11 december 2017
BijBouwe 12 december 2017
Munt Hypotheken 18 december 2017
ABN AMRO Nog niet bekend
Centraal Beheer Nog niet bekend
Florius Nog niet bekend
NIBC Direct Nog niet bekend
Tellius Nvt, aanvragen tijdelijk niet mogelijk

Let op: hypotheekaanvragen na 1 december 2017, toetsen op max 100% marktwaarde
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ASR | Eenmalige kosten en renteverlaging voor een overbruggingshypotheek
BLG Wonen | Frank Soede nieuwe directeur BLG Wonen
CALLAS | Update Callas WIA Planner 2017.4
DELTA LLOYD | AFM-leidraad: wanneer krijgt de klant bericht over de herberekening?
ING | NAT-sheet 2018 met ingang van heden beschikbaar en online seminar
MUNT HYPOTHEKEN | De simpel overstap hypotheek
NN | Update krachtenbundeling Delta Lloyd
WOONFONDS | Nieuwe normen 2018 en 'Mijn leninginzicht' voor klanten
 
 
shadow1
 

Eenmalige kosten en renteverlaging voor een overbruggingshypotheek

Voor klanten die een nieuwe woning bij a.s.r. willen financieren met inbreng van de overwaarde van de huidige woning, heeft a.s.r. een overbruggingshypotheek. 

Met een overbruggingshypotheek financiert de klant tijdelijk de overwaarde van de te verkopen woning om dit mee te nemen in de financiering van het nieuwe huis. Zodra de oude woning bij de notaris wordt overgedragen, wordt de overbruggingshypotheek van a.s.r. weer afgelost. 

Voor het afsluiten van een overbruggingshypotheek van a.s.r. brengt a.s.r. eenmalige kosten in rekening. De kosten zijn met ingang van 20 november 0,3% van het overbruggingskrediet. De rente voor het overbruggingskrediet is per 20 november 2017 verlaagd met 0,5%. De rente voor een overbruggingshypotheek bedraagt nu 2,55%.

 

Terug naar boven
 
Frank Soede nieuwe directeur BLG Wonen
Per 1 januari 2018 wordt commercieel directeur Frank Soede de directeur van BLG Wonen. De huidige directievoorzitter Rein Wispelweij is benoemd tot directeur van Regiobank en volgt daarmee Hans van den Bor op.

Soede zet bestaande koers voort
Frank Soede: “De afgelopen jaren hebben we met BLG Wonen een sterke groei doorgemaakt. Het is mooi om te zien dat we al lang geen regionale speler meer zijn, maar landelijk weten te acteren op ontwikkelingen op de hypotheekmarkt. Ik zie er naar uit om de ingeslagen weg samen met jou als adviseurs verder voort te zetten. Ook ben ik blij dat Rein Wispelweij zijn expertise binnen de Volksbank blijft inzetten.”

Vereenvoudiging managementstructuur
De directiewijziging ligt in lijn met de eerder aangekondigde vereenvoudiging van de managementstructuur van de Volksbank.
 
 

 

Terug naar boven
 

Update Callas WIA Planner 2017.4

Download nu de WIA Planner 2017.4. In deze update heeft Callas kleine fixes en verbeteringen doorgevoerd. 

Klik hier en download de wia planner. 
Sla de WIA Planner na het downloaden op je computer op. Je kunt er dan altijd gebruik van maken. Heb je nog vragen of opmerkingen, bekijk dan de WIA Planner informatiepagina. 
 

 

Terug naar boven
 

AFM-leidraad: wanneer krijgt de klant bericht over de herberekening?

Heeft de klant Delta Lloyd na 13 juli 2016 kosten betaald voor het eerder aflossen van (een deel van) de hypotheek of het aanpassen van de hypotheekrente? Dan berekent Delta Lloyd deze kosten opnieuw. Ze zijn gestart met de herberekeningen en het uitbetalen van te veel betaalde bedragen. Hierover krijgt de klant in november of december 2017 een brief van Delta Lloyd. 

Wat staat er in de brief?
In de brief staat of de klant geld van Delta Lloyd terugkrijgt en hoeveel hij terugkrijgt. Heeft de klant meer kosten betaald dan hij volgens de leidraad van de AFM had moeten betalen? Dan krijgt de klant het te veel betaalde bedrag, inclusief wettelijke rente, zo snel mogelijk terug. Had de klant juist meer moeten betalen? Dan doet Delta Lloyd daar niets mee en hoeft er niet te worden bijbetaald. 

Waarom berekenen ze de kosten opnieuw?
Vanaf 14 juli 2016 is er nieuwe regelgeving in Europa voor hypotheken. op 20 maart 2017 heeft de AFM in de leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek de uitgangspunten bekendgemaakt voor het berekenen van de kosten voor het eerder aflossen van (een deel van) een hypotheek of het aanpassen van de hypotheekrente. Delta Lloyd volgt de leidraad met terugwerkende kracht tot 14 juli 2016. 

Wanneer past Delta Lloyd de berekeningsmethode van de kosten aan?
Op 1 november 2017 is de berekeningsmethode voor niet-spaarhypotheken aangepast. Voor spaarhypotheken gebeurt dit op 1 december 2017. 

 

Terug naar boven
 

NAT-sheet 2018 met ingang van heden beschikbaar en online seminar

De NAT-sheet 2018 is met ingang van heden beschikbaar. In deze NAT-sheet zijn de financieringslastenpercentages 2018 en het verhoogde percentage voor het 2e inkomen opgenomen. 

Let op! Een aanvraag onder de voorwaarden van 2018 kan vanaf 1 januari 2018 worden ingediend. In december word je geïnformeerd over het ING acceptatiebeleid 2018. 

Online Seminar

Wil jij groeien van financieel adviseur naar financieel regisseur voor jouw klanten? Dat kan, want ING organiseert samen met Bureau DFO en De ScheidingsDeskundige een online seminar onder de titel "een gewaarschuwd mens telt voor twee."

Waar gaat ING het over hebben? Over hoe je bij een financieel advies, juist bij gelukkig getrouwde of samenlevende partners, problemen bij een eventuele echtscheiding vooraf kunt voorkomen. Want door te helpen bij het vastleggen van afspraken in goede tijden, wordt de kans kleiner dat ze voor verrassingen komen te staan in mindere tijden. 

Expert Jasper Horsthuis helpt jou om de rol van financieel regisseur te pakken. Het online seminar, aangeboden door ING, start vrijdag 1 december om 15.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Je kunt dit online seminar kosteloos volgen. 
Klik hier om je aan te melden. 
 

 

Terug naar boven
 

De simpel overstap hypotheek

De eerste hypotheek van Nederland waarvoor geen werkgeversverklaring, loonstrook en taxatierapport meer nodig zijn. 

Laat jij jouw klanten ook simpel overstappen? 
Jouw klanten kunnen met hun huidige hypotheek snel en simpel overstappen naar MUNT Hypotheken. Speciaal voor overstappers heeft MUNT Hypotheken de Simpel Overstap Hypotheek ontwikkeld. Dit is een hypotheek met alle mooie opties die je kent van MUNT Hypotheken, waarbij het aanvragen en de acceptatie veel makkelijker is. MUNT Hypotheken heeft het aantal documenten dat normaal gesproken aangeleverd moet worden drastische teruggebracht. 
- Geen werkgeversverklaring en loonstrook maar uitsluitend het SV-loon van het UWV-verzekeringsbericht (zonder correctie)
- Tot 80% van de marktwaarde geen taxatie meer nodig en daarboven regelt MUNT Hypotheken snel, makkelijk en goedkoop een taxatie via De Taxatheek
- Het rente-aanbod hoeft niet geaccepteerd of ondertekend te worden 

Voor wie is de Simpel Overstap Hypotheek geschikt?
- Nieuwe hypotheek zonder NHG
- De huidige hypotheek loopt minimaal 5 jaar
- Het onderpand wijzigt niet
- De aanvrager blijft in de woning wonen
- De hoofdsom blijft gelijk. De hoofdsom is niet hoger dan het bedrag dat nodig is voor aflossing van de vorige hypotheek, eventueel vermeerderd met de kosten voor notaris- en taxatie, afsluit- en/of advieskosten. 
- De aanvrager heeft inkomen (SV-Loon of UPO)

Klik hier en download de productkaart. Uiteraard vind je deze ook op extranet. 

De rentetarieven voor de MUNT Hypotheek gelden ook voor de Simpel Overstap Hypotheek. De Simpel Overstap Hypotheek kan niet gesloten worden in combinatie met NHG. 

 

 

Terug naar boven
 

Update krachtenbundeling Delta Lloyd


Sinds april 2017 is de krachtenbundeling van Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd in volle gang. Met behoud van de sterke kanten en de expertises van beide bedrijven werken ze aan een slagvaardig, efficiënt en innovatief bedrijf dat klaar is voor de toekomst. Daarbij ben jij als adviseur onmisbaar. 

Mailing over krachtenbundeling en persoonsgegevens 
In december sturen ze particuliere klanten (met uitzondering van pensioendeelnemers), eenmanszaken en vof's van Delta Lloyd, OHRA Bank en Nationaal Spaarfonds een maling. Daarin informeren ze klanten over:
 • Het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden;
 • Wat dit betekent voor de persoons- en productgegevens; 
 • De omzetting van Delta Lloyd producten naar producten van Nationale-Nederlanden
In november krijgen klanten met (bank)spaartegoeden of een spaardeel op de beleggingsrekening bij Delta Lloyd Bank, OHRA Bank en/of Nationale-Nederlanden Bank dit bericht. Deze klanten krijgen extra informatie over de mogelijke gevolgen van het samengaan voor de bescherming van hun spaartegoeden door het Nederlands depositogarantiestelsel. 

Voorbeeldbrieven en e-mails
Voor vragen over hun product verwijzen ze klanten naar jou. Voor vragen over het samengaan kunnen jouw klanten een speciaal telefoonnummer bellen. 
Klik hier voor de voorbeeldbrief aan klanten
Klik hier voor de voorbeeldbrief aan spaarklanten
Klik hier voor de vragen en antwoorden

Update belangrijke momenten en besluiten in het inegratieproces
Hieronder vind je een overzicht van besluiten en belangrijke momenten in het integratieproces.  

 

Terug naar boven
 

Nieuwe normen 2018 en 'Mijn leninginzicht' voor klanten

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe voorwaarden en normen voor het verkrijgen van NHG. In tegenstelling tot vorig jaar is er dit jaar geen wettelijke overgangsregeling als de aanvraagdatum van de lening in 2017 ligt en het bindend aanbod in 2018. Indien de datum van het bindend aanbod in 2018 is, moet worden voldaan aan de normen 2018-1.
 
Wat zijn de gevolgen? 
Het vervallen van de overgangsregeling voor de normen van 2017 heeft de volgende consequenties:
 • Voor Rentevoorstellen die in 2017 zijn uitgebracht en niet meer in 2017 worden omgezet in een bindende offerte geldt dat verstrekkingen op basis van de normen 2018 plaatsvinden.
 • Het verschil in de voorwaarden en normen tussen het rentevoorstel en de bindende offerte kan gevolgen hebben voor de financiering.
 • Wijzigingen in 2018 op een reeds uitgebrachte bindende offerte in 2017 kunnen eveneens gevolgen hebben voor de gevraagde financiering.


'Mijn leninginzicht' voor klanten
 
Met het nieuwe klantdomein ‘Mijn Leninginzicht’ hebben jouw Woonfonds klanten meer inzicht in hun hypotheek.Wat zien jouw klanten online?
Jouw klanten lezen informatie over de samenstelling van hun hypotheek:
 • Leningdelen en aflosvormen;
 • Rentevast-periode;
 • Rente die de klant betaalt;
 • Jaaropgave over 2017 (beschikbaar in februari 2018);
 • Gevolgen bij life-events, zoals pensioen of betalingsproblemen.
'Mijn Leninginzicht' is in ontwikkeling
We werken hard aan de ontwikkeling van 'Mijn Leninginzicht'. Jouw klanten krijgen bijvoorbeeld inzicht in hun bouwdepot of kunnen extra aflossingen doen via iDeal.

 
 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
1,58%
10 jaar NHG

ABN AMRO Budget Hypotheek
met bpk en duurzaamheids-
korting

 

Rentetip 2
2,20%
20 jaar NHG

Hypotrust OK Hypotheek
Annuïteiten Hypotheek + Argenta ORV

 

Rentetip 3
2,54%
30 jaar NHG

MUNT Hypotheek
Annuïteiten, lineair en aflossingsvrij
 
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.