Copy
Samen sterk voor onderwijs.

Extra Ledenvergadering 13 december 2019 te Bilthoven
Tijdens deze extra ledenvergadering is de wijziging van het bestuur geagendeerd, alsmede een aanpassing van het beleid en (optioneel) een voorstel m.b.t. de samenwerking met Bouwstenen. De agenda is hier te vinden. De overige stukken staan op de website in het dossier jaarstukken (voorstel LVO naar 2020 en verder en het verslag van 18-06-2019).
 


Op weg naar een Lokale Educatie Agenda
door Jumbo Klercq
Graag attenderen we jullie op een interessant artikel dat op de website van Epale verscheen over de lokale educatieve agenda. Het is te vinden via onderstaande link. https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/op-weg-naar-een-lokale-educatieve-agenda-een-moeizame- speurtocht
 


IBO onderzoek naar jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

Begin oktober heeft het kabinet in een brief aan de tweede kamer gereageerd op het IBO onderzoek naar kwetsbare jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het blijkt om een groep van ongeveer 300.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar te gaan, die niet vanzelf duurzaam tot de arbeidsmarkt toetreden. Het kabinet constateert vier knelpunten en drie oplossingsrichtingen (integrale ondersteuning, jongeren in beeld hebben en houden en ze naar duurzaam werk begeleiden).Ons adres:
Oude Utrechtseweg 6, 3743 KN Baarn
*|ELSE:|*