Copy
Vlaanderen  
 
Mail onleesbaar?
Bekijk de online versie
 
 
Vlaanderen
Statistiek Vlaanderen
 
Nieuwsbrief
Statistiek Vlaanderen
 

Dinsdag 5 november 2019

Ontdek in deze nieuwsbrief alle nieuwe openbare statistieken en rapporten die door Statistiek Vlaanderen tijdens de voorbije weken gepubliceerd werden.
 
63% beweegt onvoldoende in vrije tijd, 45% heeft overgewicht
In 2018 besteedde 37% van de personen van 18 jaar en ouder in het Vlaamse Gewest per week minstens 150 minuten in hun vrije tijd aan lichaamsbeweging. Dit wordt beschouwd als gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging. Dit betekent dat 63% van de volwassenen dit criterium niet haalde en dus niet voldoende lichaamsbeweging had in de vrije tijd.
In 2018 had 45% van de volwassen Vlamingen overgewicht. Het gaat om personen met een Body Mass Index (BMI) van 25 of meer.
Lees meer
1 op 5 uitgereikte diploma’s in het hoger onderwijs zijn diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologie
In 2017 waren 19% van het totaal aantal diploma’s afgeleverd door het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen. Dat aandeel bleef tussen 2015 en 2017 vrij stabiel. Vlaanderen scoort Europees matig. Duitsland haalt 36%. Maar ook Zweden, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Frankijk halen meer dan 25%.
Lees meer
Persoonlijk inkomen gemiddeld 1.787 euro per maand
In 2018 lag het netto persoonlijk inkomen van de Vlaamse bevolking van 18 jaar en ouder gemiddeld op 1.787 euro per maand. In 2006 ging het om 1.592 euro per maand. Dat is een stijging van 12% of 1% per jaar. Mannen en hooggeschoolden hebben een hoger persoonlijk inkomen. Personen met hinder door een handicap of langdurig gezondheidsprobleem, 18-34-jarigen en personen geboren buiten de EU hebben een lager persoonlijk inkomen.
Lees meer
Aantal personenwagens gestegen tot bijna 3,6 miljoen
In 2019 waren er bijna 3,6 miljoen personenwagens ingeschreven in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er ruim 600.000 meer dan in 2006. Het aantal personenwagens blijft jaar na jaar licht stijgen. Ruim 1,8 miljoen wagens reden in 2019 op diesel, 1,65 miljoen op benzine. Het aantal LPG-, elektrische en hybride personenwagens is veel minder talrijk. Het aantal hybride- en elektrische wagens neemt wel toe.
Lees meer
Huurprijs appartement sinds 2010 met 18% gestegen, huurprijs huis met 17%
Tussen 2010 en 2019 is de huurprijs van een appartement in het Vlaamse Gewest met 18% gestegen. Dat is een jaarlijkse stijging van 1,8%. De stijging van de huurprijzen van huizen is in dezelfde periode iets minder groot. Daar gaat het om een toename van 17%. Dat blijkt uit de hedonische huurprijsindex die weergeeft hoe de huurmarktwaarde van eenzelfde woning evolueert doorheen de tijd.
Lees meer
 
Andere updates openbare statistieken in oktober:

07/10

Overmatig alcoholgebruik

15/10

Woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard

15/10

Huursubsidies en huurpremies

17/10

Vrachtwagens - tonkilometer

22/10

Filezwaarte

30/10

Aanwezigheid kleuters in kleuteronderwijs

30/10

Personeelsleden Vlaams onderwijs

30/10

Problematische afwezigheden

 
Agenda
 
17 dec
Studiedag ‘Data science for better decisions’
van 10.00 tot 16.15 uur
op de site van Tour & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel
Op deze Engelstalige studiedag wordt samen met gerenommeerde sprekers onderzocht hoe data science kan bijdragen tot kwaliteitsvolle openbare statistieken om beleidsinzichten te verbeteren. De studiedag wordt gezamenlijk georganiseerd door Statistiek Vlaanderen en het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek.
Klik om het programma te bekijken en in te schrijven.