PERSBERICHT


16 mei 2018

Comeniusnetwerk van start - Onderwijsvernieuwers gaan van elkaar leren

Vandaag gaat het Comeniusnetwerk van start. Dat is een nieuw platform voor docenten aan universiteiten en hogescholen die zich inzetten voor innovatie in het hoger onderwijs. Het netwerk, dat is ondergebracht bij de KNAW, zal een ontmoetingsplaats zijn om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Ook kan het netwerk een gesprekspartner worden voor het hogeronderwijsveld op het gebied van onderwijsvernieuwing.
Het Comeniusnetwerk telt nu een kleine honderd leden: de winnaars van een Comeniusbeurs (toegekend door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) en de door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) geselecteerde Docenten van het Jaar. Het zal de komende jaren groeien tot zo’n 250 leden. De leden houden zich bezig met onderwerpen als gepersonaliseerd onderwijs, diversiteit en toegankelijkheid van hoger onderwijs, digitalisering, internationalisering en studentenwelzijn.
Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het initiatief genomen voor het netwerk om het belang van excellent hoger onderwijs te onderstrepen. Ze wil de docenten de tijd en ruimte geven om hun ideeën voor verbetering van het onderwijs te kunnen uitvoeren. Ook wil ze dat goed onderwijs en degenen die zich daar voor inzetten meer waardering krijgen. Het Comeniusnetwerk moet het mogelijk maken dat docenten die vooroplopen in de vernieuwing van het onderwijs elkaar gemakkelijker kunnen vinden, en van elkaar leren.
De KNAW zal optreden als gastvrouw van het Comeniusnetwerk (knaw.nl/comeniusnetwerk). De KNAW is sinds jaar en dag een ontmoetingsplek voor wetenschappers, en heeft sinds enkele jaren met haar Akademie van Kunsten ook de kunstenaars binnen haar gelederen.

Noot voor de pers


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Kamans, woordvoerder minister Van Engelshoven, telefoon 06 5129 0585 of met Irene van Houten, communicatie KNAW, telefoon 06 1137 5909.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam 

Telefoon 020 551 0759
communicatie@knaw.nl

www.knaw.nl

Twitter    Facebook    Vimeo    Aanmelden Nieuwsbrief