View this email in your browser
Nieuwsbrief scholen maart 2020
In de etalage
Wijk sport-verenigingen
Op dinsdag...
Lees meer
Uitgelicht
Jeugdfonds Sport & Cultuur
De gemeente ...
Lees meer
High Five Telefoon
75 jaar vrijheid
De komende maanden zullen wij...
Lees meer

In de etalage 


Woensdag 18 maart is het weer Boomfeestdag. Een mooie aanleiding om met onze leskist 'Bomen? Boeien!' aan de slag te gaan met kinderen uit groep 5, 6, 7 of 8. Er valt namelijk heel veel te ontdekken aan bomen. In de leskist vind je een set van zeventig opdrachten over bomen. Van taal en rekenen tot meer creatieve opdrachten en van wereldoriëntatie tot filosofie. Voor sommige opdrachten ga je naar buiten en voor andere opdrachten kruip je achter de computer.
 
Interesse? Leen dan de leskist. 

                                 

Word natuurouder


Er zijn nog een paar plekken beschikbaar voor de training Natuurouders. Het project Natuurouders is bedoeld om (groot)ouders en ieder ander geïnteresseerde volwassene op te leiden in het begeleiden van kinderen bij natuurlessen in de schoolomgeving. Ervaren natuurgidsen geven de trainingen. Bij de training wordt niet alleen aandacht besteed aan het vergroten van natuurkennis, maar juist ook aan pedagogische en didactische vaardigheden.
 
Wanneer: vanaf 18 maart op woensdagochtend en vrijdagochtend vijf trainingen. Bij de trainingen horen 2 à 4 excursies, deze zijn vanaf 20 mei op de woensdagochtend en vrijdagochtend.
Tijd workshops en expedities: 9.00 - 11.30 uur

Kijk voor meer informatie op de website van Actief in Nissewaard of stuur een e-mail

Cultuurtalenten

Op 20 juni organiseert gemeente Nissewaard samen met Theater de Stoep, Centrum voor de Kunsten, Regio Art Rijnmond en De Boekenberg, het evenement Talent op Straat in het centrum van Spijkenisse.

Op deze dag verwelkomen wij lokaal cultureel talent. Tijdens Talent op Straat laten verschillende culturele organisaties zien wie zij zijn en wat zij kunnen. Spoken word, zang, dans, theater, beeldende kunst en literatuur komen aan bod tijdens deze dag.
Naast een korenfestijn komt er een dansplein, atelier, voorleesactiviteiten en een optocht.
 
We zoeken koren, dansverenigingen, artiesten en andere talenten die iets van zichzelf willen laten zien op deze dag.
Heb je interesse? Meld je dan aan voor 16 maart.

75 jaar vrijheid


De komende maanden houden wij jou in dit item op de hoogte van interessante activiteiten en mooie landelijke initiatieven rond het thema 75 jaar vrijheid.
 
Deze maand
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakt lesmateriaal voor verschillende leeftijdscategorieën over 4 en 5 mei, oorlog en vrijheid. Kijk op de website voor meer informatie en het downloaden en bestellen van lesmateriaal.

Schoolbezoeken 75 jaar vrijheid
Een collegelid van gemeente Nissewaard bezoekt samen met een spreker groep 8 leerlingen om in gesprek te gaan over vrijheid, oorlog en herdenking. Er zijn nog enkele schoolbezoeken beschikbaar

Adopteert een oorlogsmonument in gemeente Nissewaard?
Met het project Adopteer een monument gaat de lokale oorlogsgeschiedenis voor kinderen leven: ze ontdekken het verhaal achter een oorlogsmonument in hun buurt. Ze leren wat herdenken is en waarom het belangrijk is om de verhalen uit de oorlog door te geven. Door onderzoek te doen naar hun monument of oorlogsgraf en zelf een herdenking te organiseren raken leerlingen betrokken bij de geschiedenis. Adopteer hier een monument.
 
                         
                          (Foto gemaakt door Ben van Bohemen) 

High Five telefoon

Speciaal voor alle vragen aan de combinatiefunctionarissen, hebben wij een een High Five telefoon. Appen is tegenwoordig de snelst mogelijke manier van vraag en antwoord. Deze telefoon staat op werkdagen aan tussen 08.00 - 19.00 uur en hiermee beantwoorden we vragen zo snel mogelijk.

Ook sturen wij via dit nummer in een verzendlijst berichten met last minute nieuws, leuke weetjes, trainingen en bijeenkomsten. Het nummer is 06-18 34 69 52.

Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur Nissewaard


Gemeente Nissewaard vindt armoedebestrijding onder kinderen zeer belangrijk. Voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm is er de gemeentelijke kindtoeslag. Daarnaast verruimt de gemeente de bovenstaande voorwaarde in 2020 naar 150% van het minimuminkomen, zodat meer kinderen hier gebruik van kunnen maken. De regeling is ook bedoeld voor kinderen uit gezinnen, die geen laag inkomen hebben, maar door schulden zeer weinig te besteden hebben. Wil je de spelregels uit Nissewaard nog een keertje doorlezen?

Spelregels:
 1. Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar ingeschreven in de gemeente Nissewaard.
 2. Het besteedbaar inkomen van de ouders is niet hoger dan 150% van het minimuminkomen.
 3. Voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kan een beroep gedaan worden op de gemeentelijke kindtoeslag.
 4. Voor één kind kan óf een sportaanvraag óf een cultuuraanvraag worden gedaan, niet voor allebei.
 5. Voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag worden ingediend.
 6. Een intermediair doet de aanvraag via de website, niet de ouder(s) zelf.
 7. De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte informatie over de financiële situatie van de ouder(s) en/of verzorger(s). Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld.
 8. De bijdrage voor sport is maximaal € 225,00 per twaalf maanden, inclusief eventuele sportattributen en/of sportkleding. Indien de maximale € 225,00 niet wordt besteed aan contributie, mag er voor maximaal € 100,00 een waardebon voor sportkleding en/of sportattributen worden aangevraagd. Dit is alleen toegestaan als het daadwerkelijk nodig is. 
 9. De bijdrage voor cultuur is maximaal € 450,00 per twaalf maanden, inclusief benodigde attributen en/of kleding. Indien de maximale € 450,00 niet volledig wordt besteed aan contributie, mag er voor maximaal € 150,00 een waardebon voor benodigde attributen en/of kleding worden aangevraagd. Dit is alleen toegestaan als het daadwerkelijk nodig is. 
 10. Het geld wordt rechtstreeks, na ontvangst van de factuur, aan de aanbieder en/of winkel betaald. Dus niet aan jeugdigen of aan de ouder(s). Er wordt niet betaald in gedeelten.
 11. Alleen door NOC*NSF erkende sporten vallen onder de vergoeding vanuit het Jeugdfonds Sport, met als uitzondering zwemles en fitness. Deze mogen ook via het Jeugdfonds Sport worden aangevraagd.
 12. Na twaalf maanden kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maakt.
 13. De aanvraag wordt binnen 3 weken in behandeling genomen.
 14. De aanvraag wordt niet met terugwerkende kracht goedgekeurd. De startdatum mag niet in het verleden liggen. Reeds betaalde contributie wordt niet vergoed.
 15. Aanvragen worden niet langer dan 3 maanden op de wachtlijst geplaatst. Een aanvraag te vroeg in de tijd indienen heeft geen zin.
 16. Bij aanvragen voor teambalsporten (voetbal, basketbal, hockey, korfbal, volleybal, handbal waterpolo en rugby) gelden aparte afspraken:
  • Bij aanvragen die in de periode 1 mei t/m 31 december voor het hele seizoen worden ingediend, wordt de startdatum automatisch op 1 augustus en de einddatum op 31 juli gezet. Hierbij geldt een maximum toe te kennen bedrag van € 225,00 (incl. eventuele attributen). 
  • Bij aanvragen die tussen 1 januari en 30 april worden ingediend voor een half seizoen of korter, wordt de helft van de jaarcontributie vergoed, met een maximum van € 112,50 (incl. eventuele attributen tot max. € 50,00). De einddatum van deze aanvraag zal op 31 juli gezet worden. Daarna kan zo nodig weer een nieuwe aanvraag worden gedaan voor het volgende seizoen.
 17. Aanvragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten kunnen ingediend worden bij Leergeld Voorne-Putten. 

Wijk sportverenigingen 

Twitter
Facebook
Website