Copy
Unió d'Empresaris d'Automoció de Catalunya

Instruccions provisionals del SEPE per a l'aplicació de les mesures que afecten a la protecció per desocupació

Benvolguts associats,

Adjunt ens plau enviar la següent Circular Laboral:
Instruccions provisionals del SEPE per a l'aplicació de les mesures que afecten a la protecció per desocupació
Instagram Instagram
Facebook Facebook
Visita el web Visita el web
Escriu-nos! Escriu-nos!
Copyright © 2020 UNIÓ D'EMPRESARIS D'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA, All rights reserved.


No vull rebre més correus