Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten

Unitbank: uniek overzicht van woonunits en modulaire bouw 

Huisvesting van  EU-arbeidsmigranten is vaak goed mogelijk in tijdelijke woonvormen. Elke gemeente heeft wel ergens grond beschikbaar waarvoor nog geen plannen bestaan. Of waarvoor plannen voorlopig zijn uitgesteld. Dat biedt mogelijkheden. Met verplaatsbare woningen of modulaire bouw kan dat ook heel snel. De nieuwe Crisis- en herstelwet maakt exploitatietermijnen van 10 jaar mogelijk en de procedure kan soms al in 8 weken rond zijn. Veel aanbieders en hun producten vindt u op de nieuwe website www.unitbank.nl, onderdeel van het Expertisecentrum Flexwonen.

Matchpoint Flexwonen: bijna 2.000 plaatsen bemiddeld

Sinds de start in mei 2014 heeft het Expertisecentrum bemiddeld in bijna 2.000 huisvestingsplaatsen. Een belangrijke bijdrage in het gezamenlijke streven naar meer en betere huisvesting. Het Expertisecentrum ontvangt steeds meer vragen van werkgevers/uitzendbureaus die op korte termijn goede huisvesting voor hun personeel zoeken. Een huisvestingsvraag zetten wij direct uit onder geselecteerde bemiddelaars/aanbieders. Zij nemen vervolgens rechtstreeks contact op voor een passend aanbod. U maakt zelf een keuze van welk aanbod u gebruik maakt. Kosteloos, snel en simpel! Naar Matchpoint >

Factsheet Wonen of logies

Met deze nieuwe publicatie wil het Expertisecentrum de scheidslijnen tussen ‘gewoon wonen’ en ‘tijdelijk verblijf’ in beeld brengen. Op verschillende beleidsterreinen liggen die anders en dat maakt het lastig om heldere keuzes te maken. Zowel voor gemeenten als voor exploitanten. Deze handreiking wordt u zonder kosten aangeboden en is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van BZK. Lees verder >

Werken aan betere huisvesting: enkele gemeenten in beeld 

Op verschillende plaatsen zetten gemeenten zich met hun partners op uiteenlopende wijzen in voor meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten. Zo heeft het college van Lelystad op 1 september besloten  een omgevingsvergunning te verlenen voor tijdelijke ontheffing van de bestemming voor gebouw 'Lelystaete' , waar 320 arbeidsmigranten kunnen gaan wonen. Enkele andere actieve gemeenten zijn Barneveld, Best, Heeswijk-Dinther, Kapelle, Katwijk, Kloosterzande, Laarbeek, RillandTienray, Venlo en Wormerveer.

Nieuwe publicatie:

Huisvesting arbeidsmigranten: een zorg van iedereen?!!

Tegen de achtergrond van de Nationale Verklaring startte Platform31 op verzoek van het ministerie van BZK een experimentenprogramma rond de huisvesting van arbeidsmigranten. In totaal liep het programma drie en een half jaar. Deze rapportage beschrijft de opbrengsten uit het hele programma. Lees verder >

SNF-keurmerk huisvesting arbeidsmigranten kent snelle groei

Sinds de start in augustus 2013 zijn inmiddels ruim 200 bedrijven geregistreerd voor het SNF-keurmerk. Het aantal huisvestingslocaties dat in beheer is bij deze bedrijven is gegroeid naar 3.700. Hiermee voldoet het keurmerk aan de verwachtingen die bij de oprichting zijn uitgesproken. Lees verder >

Flexwonencafé Stadsregio Rotterdam:
'Blijf komen met goede voorstellen'

Zo'n zestig vertegenwoordigers van gemeenten, huisvesters en werkgevers togen op 21 mei naar de Valkenhof in Vlaardingen. In dat voormalige verzorgingshuis wonen zo’n 130 EU-arbeidsmigranten in 1- en 2-persoonsappartementen. Aan zulke voorzieningen is in de regio grote behoefte. Het Flexwonencafé had dan ook als doel om te verkennen hoe de huisvesting van EU-arbeidsmigranten in de regio een extra impuls kan krijgen. Lees verder >

Op 14 oktober wordt een Flexwonencafé voor de Regio Noord-Veluwe georganiseerd. Voor meer info en aanmelding >

28 inzendingen voor de Inspiratieprijs Flexwonen 2015

De indieningstermijn voor de Inspiratieprijsvraag Flexwonen 2015 sloot 1 juli. De jury buigt zich over 28 inzendingen. Vanuit verschillende stakeholders zijn projecten aangedragen. De initiatieven komen nagenoeg uit het hele land. De meesten hebben betrekking op de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland.  De minister voor Wonen & Rijksdienst zal dit najaar een prijs van € 10.000,- uitreiken voor het meest inspirerende flexwonenproject voor (onder meer) EU-arbeidsmigranten. Meer informatie volgt op korte termijn.

Agenda

12 september: Culinair evenement Van Horster Land
22 september Gemeentenetwerk EU-arbeidsmigranten
23 september: Algemeen Overleg Arbeidsmigratie
14 oktober: Flexwonencafé Regio Noord-Veluwe

Share
Tweet
Share
Forward


© 2015 Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Expertisecentrum Flexwonen voor Arbeidsmigranten

Disclaimer  |  Contact  |  Afmelden