Copy

Kære medlem

Månedens artikel handler om vigtigheden af en opdateret vedtægt. Den kan du læse lige herunder. 

Har du forslag til, hvad jeres forening gerne vil vide mere om, og som ABF skal tilbyde et kursus eller arrangement i, så hører vi meget gerne fra dig. Det kan du læse mere om lige under Månedens artikel. 

Husk også at tjekke vores kommende kurser og arrangementer nederst i dette nyhedsbrev. Måske er der noget for jer?

God læselyst!

MÅNEDENS ARTIKEL


Foto: Colourbox

Styr på vedtægterne gennem ABF

En vedtægtsgennemgang fører jeres forenings vedtægt up-to-date i forhold til gældende lovgivning. En fordel for både bestyrelse og andelshavere.

Af Lise Clemmensen

Foreningens vedtægt beskriver det juridiske grundlag, som foreningen drives på, og både foreningen og andelshavere skal overholde vedtægten. Vedtægten skaber rammerne for foreningens drift og for en lang række af hverdagens udfordringer som fx salg, beslutningsprocesser på generalforsamlingen og forandringer i boligen. Og vedtægtens vigtige rolle i foreningens og andelshavernes hverdag ser ABF’s juridiske chef og advokat Shalaleh Momeni, som den væsentligste årsag til, at bestyrelsen skal have godt styr på paragrafferne:
- En ajourført og gennemarbejdet vedtægt skaber ro i det daglige og er med til at minimere eventuelle uoverensstemmelser. Derfor er det også vigtigt, at vedtægten tager højde for særlige forhold, som gør sig gældende i hvert enkelt forening, siger hun.

Udover vedtægten kan jeres forening også have en husorden eller andre dokumenter, som er vedtaget omkring driften. Lovgivningen vil dog altid gå forud for eventuelle særlige forhold eller lign. i foreningens vedtægt.

Hvis jeres forening har specielle forhold, f.eks. omkring husdyrhold, en bestemt procedure for salg af boliger via venteliste eller for sammenlægning af boliger, kan foreningen skrive disse forhold ind i vedtægten, så alle andelshavere kender de fælles spilleregler.

En del af medlemsskabet

Der er ikke to ens foreninger. ABF tilbyder derfor alle medlemsforeninger, at I kan tilkøbe en vedtægtsgennemgang for netop jeres forening, og udarbejdet af medlemsrådgivningen. ABF's jurister gennemgår vedtægterne i forhold til, om der er nogle bestemmelser, som er forkerte eller bør opdateres for at leve op til gældende lovgivning.

En vedtægtsgennemgang kræver ikke, at I allerede har implementeret en tidligere version af ABF’s standardvedtægt. Det er nemlig muligt at få ABF’s medlemsrådgivere til at overføre jeres eksisterende vedtægt til ABF’s standardvedtægt. En mulighed, som Shalaleh Momeni ser som en ekstra service, der kan være med til at skabe tryghed i forhold til den daglige drift.
- I medlemsrådgivningen ser vi vedtægter af svingende juridisk kvalitet. Og de foreninger, som ikke tidligere har fulgt ABF’s standardvedtægt kan mangle basale opdateringer inden for fx nøgletal i forbindelse med salg og nye retningslinjer ved forandringer. Det kan medlemsrådgivningen hjælpe med ved at overføre foreningens nuværende vedtægt til en ABF standardvedtægt, forklarer hun.

ABF’s standardvedtægt er vejledende. Og ude i foreningerne skal I være opmærksomme på, at vedtægtsændringer først træder i kraft, når foreningen har vedtaget ændringerne på en generalforsamling. 

Sådan bestiller I en vedtægtsgennemgang

ABF tilbyder to typer vedtægtsgennemgange:

  • En kommenteret gennemgang af foreningens vedtægt
  • En overgang til ABF's standardvedtægt fra oktober 2014.

Pris pr. gennemgang: 2.500 kr.
Hvis foreningens vedtægter ikke findes i en skrivbar version fx word, er prisen dog 3.000 kr. Begge priser er inklusiv moms.

I bestiller en vedtægtsgennemgang ved at sende en mail til abf@abf-rep.dk 
Husk at vedhæfte jeres vedtægt.
I vil derefter modtage en bekræftelse på bestillingen fra ABF med en forventet afslutningsdato. 
Medlemsrådgivningen mailer vedtægtsgennemgangen samt faktura til den person i bestyrelsen, som har bestilt vedtægtsgennemgangen.


Foto: Colourbox

Input fra andelshavere søges

ABF udvikler løbende kurser og arrangementer til gavn for medlemmerne. Og vi vil naturligvis gerne have input og gode idéer til nye tiltag fra jer ude i foreningerne.

Hvis du har et emne, som kunne være interessant at blive klogere på, så send en email til ABF’s sekretariat.

I det seneste nummer af medlemsbladet ABFnyt har vi fokus på Strategiudvikling og Unge i bestyrelsen. Hvis du har idéer til emner, om fx ledelse eller som er målrettet yngre andelshavere, så hører vi gerne fra dig.

Send en mail til:
abf@abf-rep.dk mærket Input.

Aktiviteter


Foto: Jacob Nielsen

Bestyrelsesarbejde

På kurset kommer I rundt om emner som ansvar, kompetencer og giver retningslinjer for, hvordan bestyrelsen kan tackle f.eks. eksklusion og fremleje.
Pris: 765 kr.
 Odense, 26/9 kl 10

Tips til at sælge din bolig

Hør om forskellige markedsføringsmetoder og få tips til, hvordan I kan gribe salget an i jeres forening.
Pris: Gratis
 Skanderborg, 28/9 kl 15.30

ERFA-møde

Mindre foreninger kan have svært ved at finde andelshavere til bestyrelsesarbejdet. Hør om mulighederne for fælles bestyrelser, sammenlægning, selvadministration og meget mere.
Pris: Gratis
 Aalborg, 28/9 kl 19

Altaner

En advokat og byggesagkyndig vil give et indblik i de overvejelser og problematikker, som ofte melder sig, når man går i gang med et altanprojekt.
Pris: Gratis
 Aarhus, 5/10 kl 19

Livet som andelshaver

Hvad vil det sige at være andelshaver? Hvad betyder det at bo i andelsboligforening? Hvordan kan du få indflydelse på driften af foreningen, og hvad laver bestyrelsen?
Pris: Gratis
 Haderslev, 5/10 kl 18.30

Pant og afregning

Kurset er for foreninger, som håndterer salg, primært uden administrator. Underviseren gennemgår bestyrelsens opgaver og roller ved pant og afregning.
Pris: 385 kr.
 Middelfart, 6/10 kl 17

Drift og vedligeholdelse

På kurset gennemgås drifts- og vedligeholdelsesplanen. Vi ser på, hvordan opgaven kan gribes an og hvilke overvejelser I skal gøre jer.
Pris: 385 kr.
 Aalborg 7/10 kl 17

Overdragelse

Kurset kommer rundt om "gennemgang af boligen med køber" og procedurer ved en andelshavers udtræden af foreningen.
Pris: 765 kr.
 Vejen, 8/10 kl 10


 


 

 

        
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig via ABF's hjemmeside. Afmeld nyhedsbrev