Copy
Butlletí núm. 56 · Gener 2019

    ENLLAÇOS D'INTERÉS

TEMES DEL MES:

EL SERVEI D’OCUPACIÓ RESPON A LES DEMANDES OCUPACIONALS DE LES EMPRESES LOCALS

El Servei d’Ocupació de l'Ajuntament, al llarg del segon semestre del 2018, gestiona 89 noves ofertes de feina, de perfils ocupacionals diversos sol·licitats per les empreses calderines, i obté una inserció laboral del 60%, amb 64 noves insercions laborals de persones usuàries de la Borsa de treball.

La principal demanda ha estat de professionals dels àmbits logístic (11,90%), administratiu (8,77%) i neteja (12,70%), coincidint amb les especialitats de formació que ha ofertat el Servei d'Ocupació al 2018, per a professionalitzar a les persones en recerca de feina, i donant resposta a la necessitat de disposar de personal qualificat en aquests sectors.

Si voleu contractar professionals per a la vostra empresa, contacteu amb La Piqueta, trucant al telèfon 93 862 70 25 o enviant un correu electrònic, a borsatreball@caldesdemontbui.cat
 

Perfil sol·licitats per les empreses
juliol - desembre 2018

NOVES ACTIVITATS FORMATIVES D'INTERÈS EMPRESARIAL - 2019

ETS AUTÒNOM? INFORMA’T DE LES NOVETATS

 

Es donarà resposta a dubtes derivats de l'operativa de la gestió diària o de la fase de planificació del projecte empresarial, tenint en consideració els darrers canvis normatius que afecten al treball autònom.

Persones destinatàries: Persones emprenedores que estan planificant el seu projecte empresarial, empresaris individuals o professionals autònoms.
Data: 31 de gener de 2019 - Durada: 4h - Horari: 9.30 h a 13.30 h
Lloc: Caldes Emprèn – Centre d'Iniciatives Empresarials – C. del Garraf, 30. Pol. Ind. La Borda

KIT BÀSIC DE COMUNICACIÓ
PER DONAR A CONÈIXER EL TEU NEGOCI

 

A partir d'una sessió pràctica s'ofereixen eines i recursos per desenvolupar o adequar la identitat corporativa empresarial per diferenciar-se de la competència, i orientar la comunicació de l'organització, per assolir els objectius comercials.

Persones destinatàries: Persones emprenedores, professionals o empreses que vulguin millorar la comunicació de la seva activitat empresarial.
Data: 20 de febrer de 2019 - Durada: 5h - Horari: 9.30 h a 14.30 h
Lloc: Caldes Emprèn – Centre d'Iniciatives Empresarials – C. del Garraf, 30. Pol. Ind. La Borda

ORGANITZA’T AMB EFICÀCIA.
TÈCNIQUES DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TEMPS

 

En dues sessions pràctiques s'oferiran recursos per aplicar solucions definitives per resoldre el problema de la manca de temps i d'organització. S'aprendrà a gestionar eficientment l'agenda personal mitjançant diferents tècniques i metodologies que permeten optimitzar el temps i millorar considerablement la productivitat personal i professional.

Persones destinatàries: Persones emprenedores, professionals o empreses que vulguin millorar la seva organització del temps.
Data: 13 i 20 de març de 2019 - Durada: 8h - Horari: 9.30 h a 13.30 h (dues sessions)
Lloc: Caldes Emprèn – Centre d'Iniciatives Empresarials – C. del Garraf, 30. Pol. Ind. La Borda

Si voleu més informació sobre les noves accions formatives d'interès empresarial, contacteu amb La Piqueta, trucant al telèfon 93 862 70 25 o enviant un correu electrònic, a serveiempresa@caldesdemontbui.cat.

NOVETATS AJUTS I SUBVENCIONS
 

AJUTS, SUBVENCIONS, FINANÇAMENT I PREMIS

AGRICULTURA

Ajut a l'adquisició d'equips de mesura de concentració o de dosificació per a cisternes de purí
VES A L'ENLLAÇ

Les sol·licituds es podran tramitar fins al 18 de febrer de 2019.

Si necessiteu més informació o qualsevol aclariment us podeu adreçar a
La Piqueta – Desenvolupament Econòmic Local
Carrer Dr. Delger, 5 · 08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 93 862 70 25
Adreça electrònica: lapiqueta@caldesdemontbui.cat
© 2019 La piqueta
"Els efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament de Protecció de dades), l'Ajuntament de Caldes de Montbui informa que les seves dades personals passaran a formar part de la base de dades de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Caldes de Montbui es compromet a complir la seva obligació de preservar la confidencialitat de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, adoptant les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat."

Si voleu deixar de rebre aquest butlletí, feu clic aquí  
Si voleu actualitzar les vostres dades, feu clic aquí

Email Marketing Powered by Mailchimp