Copy
Butlletí nº35 · Febrer 2017

    ENLLAÇOS D'INTERÉS

TEMES DEL MES:

RESULTATS DE L'ENQUESTA D'INTERESSOS FORMATIUS

Els resultats del qüestionari de detecció de necessitats de formació i sensibilització adreçat al teixit empresarial de Caldes de Montbui han estat els següents:
Aquests resultats han estat el punt de partida per generar una nova proposta per a aquest any 2017. Us avancem les primeres accions formatives:

 NOVETATS SOBRE LA QUALIFICACIÓ DEL PERSONAL AUXILIAR D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat l’Ordre TSF/3342016, de 12 de desembre, que regula la qualificació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència i convoca el procés d’habilitació excepcional per a professionals que el 31 de desembre de 2015 tinguessin 55 anys o més.

En cas que estigueu interessats/ades en la regulació de professionals per treballar en aquest àmbit, podeu ampliar aquesta informació fent clic al següent ENLLAÇ.

NOVETATS AJUTS I SUBVENCIONS

EMPRESES
- Programa ICEX Next de suport a la internacionalització de la pime espanyola no exportadora o exportadora no consolidada. VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 15 de desembre de 2017.

- Programa FOND-ICO pyme. VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 31 de desembre de 2017.

- Conveni d'Ajust Recíproc d'Interessos (CARI). VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 31 de desembre de 2017.

- Enisa Emprenedors. VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 31 de desembre de 2017.

- Enisa Joves Emprenedors. VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 31 de desembre de 2017.

AGRICULTURA
- Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat pública. VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 10 de febrer de 2017.

Si necessiteu més informació o qualsevol aclariment us podeu adreçar a
La Piqueta – Desenvolupament Econòmic Local,
Carrer Delger, 5 · 08140 Caldes de Montbui
i al Servei d'Empresa de l'Ajuntament de Caldes de Montbui:
Telèfon: 93 862 70 25
Adreces electròniques:
serveiempresa@caldesdemontbui.cat i lapiqueta@caldesdemontbui.cat

 
© 2017 La piqueta
D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades del fitxer dirigint-se al responsable d’aquest: Servei d'Ocupació de Caldes de Montbui a l'adreça postal: c. del Doctor Delger, 5 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)

Si voleu deixar de rebre aquest butlletí, feu clic aquí  
Si voleu actualitzar les vostres dades, feu clic aquí

Email Marketing Powered by Mailchimp