Copy
Butlletí núm. 59 · Abril 2019

    ENLLAÇOS D'INTERÉS

TEMES DEL MES:

EL SERVEI D'OCUPACIÓ ELABORA NOUS MAPES
DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS,
AMB LA COL·LABORACIÓ D'EMPRESES DEL MUNICIPI

 

El Servei d’Ocupació de l'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, amplia l’edició de mapes de competències adequats als perfils ocupacionals locals, i n'elabora dos de nous: Administratiu/va i Dependent/a de Comerç.

Els mapes especifiquen quines són les competències més valorades en les diverses ocupacions, i mostra la seva realitat al municipi. Gràcies a la col·laboració de 21 empreses que han fet una descripció de les tasques i funcions de la figura administrativa, i de 58 comerços, que ho han fet amb la figura del dependent/a de comerç, sabem quines són les habilitats i les aptituds clau que han de destacar-se en els i les professionals d'ambdós sectors.

Aquesta ha estat la 3a edició del projecte Caldes en clau de competències, i ja són 8 els mapes editats. El Servei d’Ocupació continua apostant per la millora de la qualificació dels i les professionals de Caldes de Montbui i per la creació d’eines que facilitin al teixit productiu la selecció de personal, per donar cobertura i resposta a les característiques de la seva empresa.

Enllaç al mapes de competències

PROFESSIONALS DELS ÀMBITS ADMINISTRATIU
I DE LOGÍSTICA, EN PRÀCTIQUES FORMATIVES

 

Al juny i juliol es realitzaran les pràctiques formatives dels certificats de professionalitat “Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades” i “Organització i gestió de magatzems”, organitzats pel Servei d’Ocupació, en el marc de la formació ocupacional que compta amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i les empreses col·laboradores, els alumnes podran adquirir formació pràctica, i ampliar els coneixements obtinguts al llarg del curs.


El Servei d’Ocupació ofereix poder conèixer el perfil de l’alumnat abans de realitzar les pràctiques formatives i convida a les empreses interessades, a fer una selecció prèvia a la signatura del conveni de col·laboració. Si voleu rebre més informació podeu contactar amb la tècnica de Formació ocupacional, Sara Cano, trucant al telèfon 931 151 074 o per correu electrònic: pfo@caldesdemontbui.cat

ACTIVITATS FORMATIVES D'INTERÈS EMPRESARIAL

ORGANITZA’T AMB EFICÀCIA.
TÈCNIQUES DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TEMPS

 

En dues sessions pràctiques s'oferiran recursos per aplicar solucions definitives per resoldre el problema de la manca de temps i d'organització. S'aprendrà a gestionar eficientment l'agenda personal mitjançant diferents tècniques i metodologies que permeten optimitzar el temps i millorar considerablement la productivitat personal i professional.

Persones destinatàries: Persones emprenedores, professionals o empreses que vulguin millorar la seva organització del temps.
Data: 3 i 10 d'abril de 2019 - Durada: 8h - Horari: 9.30 h a 13.30 h (dues sessions)
Lloc: Caldes Emprèn – Centre d'Iniciatives Empresarials – C. del Garraf, 30. Pol. Ind. La Borda

Dades de contacte:
serveiempresa@caldesdemontbui.cat o trucant al telèfon 938 627 025

NOVETATS AJUTS I SUBVENCIONS
 

AJUTS, SUBVENCIONS, FINANÇAMENT I PREMIS

AGRICULTURA

Ajut a la destil·lació de subproductes de la vinificació
VES A L'ENLLAÇ

Les sol·licituds es podran fer fins al 20 de juliol de 2019.

Registre d'explotacions agràries de Catalunya de titularitat compartida
VES A L'ENLLAÇ

Les sol·licituds es podran fer fins al 31 de maig de 2019.

Si necessiteu més informació o qualsevol aclariment us podeu adreçar a
La Piqueta – Desenvolupament Econòmic Local
Carrer Dr. Delger, 5 · 08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 938 627 025
Adreça electrònica: lapiqueta@caldesdemontbui.cat
© 2019 La piqueta
"Els efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament de Protecció de dades), l'Ajuntament de Caldes de Montbui informa que les seves dades personals passaran a formar part de la base de dades de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Caldes de Montbui es compromet a complir la seva obligació de preservar la confidencialitat de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, adoptant les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat."

Si voleu deixar de rebre aquest butlletí, feu clic aquí  
Si voleu actualitzar les vostres dades, feu clic aquí

Email Marketing Powered by Mailchimp