Copy
INSPIRE INFO
Október 2022
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1. Inspirujme se 2022 & 3.INSPIRE ESPUS konferencia - prihlasovanie príspevkov
V rámci prípravy tohto spoločného podujatia plánovaného na začiatok decembra vo Vysokých tatrách bola sprístupnená možnosť prihlasovania príspevkov a posterov. 
Podrobnosti
2. Výstupy z 3.INSPIRE ESPUS workshopu
Výstupy z 3. INSPIRE ESPUS workshopu “INSPIRE služby a OGC APIs” sú k dispozícii v podobe prezentácií a videozáznamu. 
Podrobnosti
3. Pozvánka na 9.INSPIRE ESPUS školenie
Pozvánka deviate INSPIRE ESPUS školenie, zamerané na témy "DPZ & Copernicus“. 
Podrobnosti
Ďalšie informácie nájdete na:
Website
Facebook
Táto aktivita je realizovaná a financovaná prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste. 

Online verzia