Copy
INSPIRE INFO
Január 2023
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1. Výstupy z rokovania KR + ES NIPI 06.12.2022
Výstupy zo spoločného rokovania Koordinačnej rady a Expertnej skupiny NIPI sú k dispozícii v podobe záznamu, prezentácie a videozáznamu.
Podrobnosti
2. Finalizácia výstupov INSPIRE ESPUS workshopov
Zvyšné výstupy z INSPIRE ESPUS workshopov boli sú sprístupnené.
Podrobnosti
3. Kompletizácia výstupov INSPIRE ESPUS školení
Zostávajúce výstupy z INSPIRE ESPUS školení boli rovnako sprístupnené.
Podrobnosti
Ďalšie informácie nájdete na:
Website
Facebook
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste. 

Online verzia