Copy
Niet goed zichtbaar? Klik hier
Ons jaarverslag is uit. Zo vlak voor de zomervakantie wil ik u niet vermoeien met een vuistdik verslag. Daarom hebben we voor u de highlights van 2014 verzameld. Een handjevol 2014! Niet alleen met woorden, maar ook met video's, waarin medewerkers laten zien wat ze in 2014 hebben bereikt met onze huurders en in onze wijken. Mooie beelden die meer zeggen dan woorden.

naar het online
jaarverslag
Terugblik
Januari 2015 ben ik begonnen als directeur-bestuurder bij SWZ. In het verslag kijk ik terug naar 2014 en ik ben er trots op wat SWZ heeft gedaan en bereikt. In 2014 zijn corporaties landelijk volop onderwerp van gesprek geweest. Denk daarbij aan de parlementaire enquête woningcorporaties en de herziening van de woningwet. Ons werkgebied is in de nieuwe Woningwet beperkt tot de bouw en het beheer van sociale huurwoningen. Ook de verhuurderheffing is een feit. Dit leidt ertoe dat wij jaarlijks ruim € 5 miljoen moeten afdragen aan de overheid.


Interne onderwerpen
Intern waren er enkele onderwerpen waar SWZ zich hard voor gemaakt heeft; wonen, welzijn, zorg, betaalbaarheid van wonen, de versnellingsactie met de gemeente en de kwaliteitsverbetering van ons bezit. We hebben daarbij zwaar geïnvesteerd in energiemaatregelen. Eind 2014 had maar liefst tweederde van ons bezit een energielabel C of hoger. Een resultaat waar we terecht trots op kunnen zijn!


Financieel
Ook financieel gaat het goed. Uit een benchmark van Aedes (koepel van woningcorporaties) blijkt dat wij qua bedrijfslasten bij de 30% laagste corporaties horen. Dat is een mooi resultaat. Maar deze positie moeten we wel vasthouden en waar mogelijk de lasten nog verder verlagen. Immers: onze missie is het bieden van betaalbare woningen in leefbare Zwolse wijken. Daar doen we het voor!

Ik ga u niet langer lastig vallen en nodig u uit om te kijken naar een handjevol verschillende beelden uit 2014. Aan het einde van het verslag kunt u ook nog bladeren door het integrale jaarverslag.

Ik hoor graag wat u vindt van dit communicatiemiddel. U kunt mij daarover mailen (mboeijen@swz.nl).

Rest mij u een prettige vakantie toe te wensen!

Met vriendelijke groet,

Monique Boeijen, directeur-bestuurder SWZ
Afmelden