Copy
View this email in your browser
In deze nieuwsbrief: 

Editoriaal

De winter staat voor de deur. En de koude die de winter met zich meebrengt, die houden we liefst buiten. Daarom sluiten we deuren en ramen goed en isoleren we waar mogelijk. Het helpt om de warmte binnen te houden, maar een goed idee is dat eigenlijk niet, want een goede verluchting is belangrijk in de strijd tegen het coronavirus én alzeker ook tegen CO-vergiftiging. En het is met deze stille moordenaar dat we onze herfstnieuwsbrief openen. We gaan naar dat deel van ons land dat zwaar getroffen werd door de overstromingen van afgelopen zomer. Want bij een gebrek aan verwarming, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen bestaat de kans dat velen zich gaan proberen te behelpen met bijzetvuurtjes op gas of petroleum, wat een reëel CO-gevaar met zich mee brengt.

Ondertussen treffen we in onze bossen en parken een grote variatie aan paddenstoelen, en dus mogelijks verraderlijke vergiftigingen, aan. Want je weet na het eten van een paddenstoel niet meteen of je wel/niet vergiftigd bent en welke mogelijke (ernstige) gevolgen dit zal hebben voor je gezondheid. Lees in deze nieuwsbrief wat het verschil is tussen een korte en een lange incubatietijd. In de winkel aangekochte paddenstoelen zijn voedzaam en kunnen veilig geconsumeerd worden, maar voedingsproducten kunnen ook giftig worden, bijvoorbeeld als ze bedorven zijn. We lichten een tipje van de sluier. En het wordt nog straffer, want zelfs wortels kunnen in theorie giftig zijn! Lees er verderop alles over.

Naast deze boeiende topics zijn er uiteraard nog heel wat meer wetenswaardigheden, interessante tips en leuke nieuwtjes te lezen. Kortom voor elk wat wils.

Iedereen die vrij heeft tijdens het komende herfstverlof wensen we een deugddoende vakantie. Hou het veilig en gezond. En vergeet niet om voldoende te verluchten!
 
Dr. Anne-Marie Descamps
Algemeen directeur

Prof. dr. Dominique Vandijck
Adj. algemeen directeur
De enorme overstromingen van afgelopen zomer zorgden en zorgen nog steeds voor veel ellende in de getroffen gebieden. Het zal nog lang duren alvorens de slachtoffers opnieuw een normaal leven kunnen opbouwen. Huisraad, toestellen en in sommige gevallen zelfs de volledige woning zijn reddeloos verloren. Ook zijn er nog steeds problemen met de toevoer van elektriciteit en drinkbaar water. Dit alles met de winter voor de deur. Door deze rampsituatie kan ook de onzichtbare ‘doder’ CO de kop opsteken.

Als de waterellende je centrale verwarming heeft beschadigd, kijk dan extra goed uit dat ze degelijk wordt hersteld of vervangen door een veilig toestel of door apparaten die zijn goedgekeurd door een erkend expert. Probeer het gebruk van tweedehandstoestellen te vermijden. Kijk ook steeds na of je schoorsteen nog intact, onderhouden en onbeschadigd is, zodat je kan rekenen op een optimale afvoer van rookgassen.

Lees het volledige artikel via deze link
  • Zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht in ruimtes waar een verwarmingstoestel staat.
  • Controleer of het rookgasafvoerkanaal (schoorsteen) in goede staat is en regelmatig (minstens elke twee jaar) wordt gereinigd.
  • Wees voorzichtig met verplaatsbare kachels op fossiele brandstoffen! Gebruik ze best niet in kleine ruimtes en niet als hoofdverwarming. Beperk eventueel gebruik tot maximaal 10 minuten per half uur.
  • Let op voor uitlaatgassen in gesloten ruimtes, zowel van voertuigen als van andere types machines aangedreven door fossiele brandstoffen.
  • Vermijd langdurige blootstelling aan sigarettenrook in een kleine ruimte, zeker voor jonge kinderen. Zorg voor voldoende ventilatie bij het gebruik van een waterpijp in de thuissituatie.
  • Plaats geen toestellen die bestemd zijn voor buitengebruik in de woning.
  • Een smeulende barbecue in een open garage of in een veranda is nooit zonder risico.

Meer over CO-vergiftiging op onze website, via deze link
September en oktober zijn de aangewezen maanden om eventuele problemen met vogelnesten in de schoorsteen op te lossen. Zo is het broedseizoen van de kauwen, die vaak voor overlast zorgen, afgelopen en zijn de jonge vogels uitgevlogen.
 
Heb je het afgelopen jaar kauwen in de schoorsteen gehad, dan is het sterk aanbevolen deze te laten vegen door een professionele schoorsteenveger voor je begint te stoken:
  • Het kauwennest kan de schoorsteen volledig afsluiten waardoor de verbrandingsgassen van stooktoestellen onvoldoende worden afgevoerd en zich zo in je huis kunnen verspreiden en een levensgevaarlijke intoxicatie ten gevolge van koolstofmonoxide veroorzaken.
  • Bij de eerste stook kan oud en droog nestmateriaal in brand vliegen en een schoorsteenbrand veroorzaken.
Tegelijkertijd met het onderhoud kan je ook een stevig rooster laten plaatsen. Dit rooster verhindert dat er de komende jaren (opnieuw) nesten in de schoorsteen worden gebouwd. Gaasdraad is geen structurele oplossing op lange termijn: kauwen kunnen de draad immers met hun sterke snavel loswrikken. 
Bij het merendeel van de blootstellingen aan giftige producten vertonen mensen en dieren niet meteen ziekteverschijnselen. Bij uitermate giftige paddenstoelen kan het zelfs bijzonder lang duren vooraleer de eerste symptomen opduiken, en in sommige gevallen is het dan al te laat en dringen ingrijpende medische behandelingen (bv. levertransplantatie) zich op. Door geen paddenstoelen te plukken leef je in Vlaanderen de wet na en bescherm je naast de natuur ook je eigen gezondheid.

Bij een vergiftiging door paddenstoelen spreekt de medische wereld over een zogenaamde korte- en een lange ‘incubatietijd’.

Lees het artikel verder via deze link
 
Vergiftiging door voedsel en voedingsproducten staat niet zo hoog wat betreft het aantal oproepen waarvoor het Antigifcentrum om deskundig advies gevraagd wordt, in tegenstelling tot geneesmiddelen en huishoudproducten. Maar het aantal vergiftigingen door “voeding” zit wel flink in de lift. Daar waar in 2018 dit goed was voor 2.876 oproepen, steeg dat cijfer naar 3.087 in 2019 en 3.447 in 2020.

Een derde van de oproepen is toe te schrijven aan voedingssupplementen en een vijfde aan de gevolgen van alcoholintoxicaties. Een kleine, maar sterk stijgende groep is deze van blootstellingen aan bedorven, besmet en vervallen voedsel. In 2018 werd het Antigifcentrum hier nog 315 maal voor gecontacteerd, in 2020 613 maal. Haast een verdubbeling dus. Meestal blijven de gevolgen beperkt tot tijdelijke en voorbijgaande maagdarmstoornissen, maar bij ernstige vergiftigingen, zoals bijvoorbeeld met salmonella, zijn ernstige  gevolgen zoals sepsis mogelijk.

Lees het volledige artikel via deze link.
 
Het gebeurt niet vaak, maar een teveel aan vitamine A  - een zogenaamde “hypervitaminose A” - kan je vergiftigen. Symptomen zijn misselijkheid, problemen met het zicht, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid en een rode, schilferige huid (exfoliatieve dermatitis). Wie vitamine A zegt, denkt misschien aan leverpastei en wortels. Kan je dan een hypervitaminose A oplopen door een teveel aan wortels?

Theoretisch kan dat alleszins, mocht je gedurende langere tijd wekelijks verschillende kilo’s wortelen eten. Wortels bevatten veel beta-caroteen, dat in vitamine A wordt omgezet. Maar het krijgen van hypervitaminose A, via groenten en fruit, is zelden bij iemand vastgesteld.  

Wortels zijn en blijven dus in de eerste plaats een gezonde groente. 
Pompoenen zijn in de herfst, n.a.v. Halloween, niet meer weg te denken uit het straatbeeld. De groenten worden verwerkt in soep en andere gerechten. Maar niet alle pompoenachtigen zijn eetbaar. Sommigen kunnen zelfs tot vergiftiging leiden, omdat ze cucurbitacines bevatten, te herkennen aan de bittere smaak.

Meer info via deze link

Welke kastanjes zijn giftig en welke niet? 

De herfst is het seizoen van de kastanjes, noten en eikels. Het moment bij uitstek om ze te rapen. Goed om weten is dat sommige vruchten eetbaar zijn, maar andere niet. Er is verwarring troef. Oppassen dus. 

Het Antigifcentrum krijgt enkele tientallen oproepen per jaar voor kastanjes, zowel voor de tamme als de wilde variëteit. Tien procent van deze oproepen betreft dieren, de andere oproepen betreffen de helft volwassenen en de helft kinderen. Bij 1 op 3 gevallen treden er symptomen op na het eten van paardenkastanjes, vooral maagdarmklachten zoals misselijkheid, buikloop en buikkrampen. De behandeling is meestal symptomatisch.

Meer weten via deze link
 

Symposium: 'Intoxications vs. Antidotes: Are we prepared?'

Het Antigifcentrum organiseert op 2 december 2021 een avondsymposium over de plaats van antidota in de behandeling van specifieke intoxicaties en over de noodzaak aan een gestroomlijnd beleid terzake. Dit wetenschappelijk event richt zich tot iedereen die als hulpverlener met vergiftigingen in aanraking komt zoals (spoed)artsen, (klinisch) toxicologen, apothekers, verpleegkundigen, brandweerdiensten, enz..

Een panel van gerenomeerde experten zal de avond invulling geven en in goede banen leiden.

Het symposium zal plaatsvinden in hall 51 van de UCL (voertaal Engels). De deuren openen om 18u30, het inhoudelijk programma start om 19u. Afsluiten doen we om 21u met een walking netwerk dinner waar we een samenstelling van heerlijke gerechten aanbieden. De sommelier zorgt voor fijne en aangepaste wijnen. De toegang is gratis, maar inschrijving en covid safe ticket verplicht. Let wel, het aantal plaatsen is beperkt. Accreditatie is aangevraagd. Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de gewaardeerde steun van SERB.

Inschrijven voor het symposium kan via deze link: https://bit.ly/3lZgDM8 
Na meerdere keren te zijn uitgesteld, is het Reuzenhuis nu toch definitief uit de startblokken geschoten. Het Reuzenhuis is een initiatief van de Gezinsbond. Je kan het Reuzenhuis in Gent (Eskimofabriek) bezoeken van 26 oktober tot en met 7 november 2021. Op vrijdag 29 oktober en op donderdag 4 november is het Antigifcentrum met meerdere presentaties te gast op een speciale themadag over gevaarlijke producten en vergiftigingen. Van 10 november tot 21 november opent het Reuzenhuis de deuren in Brussel (Basiliek Koekelberg), met bijdragen van onze experts op woensdag 17 en donderdag 18 november.
 
Volgend jaar doet het Reuzenhuis nog de steden Charleroi (19 tot 28 januari 2022), Doornik (4 tot 13 februari 2022), Leuven (17 februari tot 6 maart 2022), Antwerpen (11 tot 22 maart 2022), Namen (23 april tot 1 mei 2022) en Genk (14 tot 26 september 2022) aan. 

Meer info: www.reuzenhuis.org 
Het Antigifcentrum groeit en heeft daardoor twee plaatsen vacant voor een arts en/of apotheker. Klik hier voor meer informatie.
 
Meer dan 50 jaar is het Antigifcentrum als expertisecentrum toxicologie actief binnen de gezondheidszorg. Onze missie, een maatschappij zonder (onomkeerbare) aan intoxicatie gerelateerde gezondheidsschade of overlijdens.
 
Bij die ambitie spelen artsen en apothekers een bijzonder belangrijke rol. In het kader van de dringende hulpverlening beantwoordt ons team van artsen en apothekers met een bijzondere bekwaming in het domein van de toxicologie, 24/7, meer dan 65.000 oproepen per jaar.
 
Daarnaast heeft het centrum een belangrijke rol te vervullen inzake preventie, toxicovigilantie, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en netwerking.
Heeft u een interesse in toxicologie en fotografie? Stuur uw leuke, sprekende, educatieve, ... foto's naar ons en wie weet verschijnt uw foto in onze volgende nieuwsbrief! 
Stuur uw foto
Nog steeds zorgt het overgieten van chemische huishoudproducten in andere recipiënten zoals water- of frisdrankflessen voor aanzienlijk wat accidentele vergiftigingen, soms met ernstige gevolgen. Nochtans is het gebruik van water- en frisdrankflessen voor het bewaren van “giftige en gevaarlijke producten” al 75 jaar bij wet verboden. 

Al van voor de oprichting van het Belgisch Antigifcentrum waren onze overheid en de beroepsfederaties uit de scheikundige- en farmaceutische sector zich bewust van de mogelijke risico’s op blootstelling en dus vergiftiging. Zo was er een besluit van de regent op 6 februari 1946 betreffende het bewaren en verkopen van giftige producten. Het besluit verbood het gebruik van flessen bestemd voor frisdranken, water en andere voedingsproducten voor het bewaren van “giftstoffen”. Het regentbesluit richtte zich tot apothekers, artsen, dierenartsen en drogisten en was bedoeld om vergissingen met potentieel dodelijke afloop te vermijden. De ‘Beroepsvereniging der drogisterij’ waarschuwde haar leden hiervoor in 1957 met een affiche (zie afbeelding).
Volg het Antigifcentrum op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
Copyright © *|2021|* *|Centre Antipoisons|*, All rights reserved.

Our mailing address is:
communication@poisoncentre.be   

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.