De KNAW roept op aanvragen of nominaties in te dienen voor prijzen, subsidies en beurzen op verschillende wetenschapsgebieden.

NIEUWSBRIEF PRIJZEN & SUBSIDIES


Heinekenprijzen voor wetenschap en kunst

U kunt nu excellente internationale onderzoekers in de biochemie/biofysica, cognitieve wetenschappen, geneeskunde, geschiedenis en milieuwetenschappen nomineren voor een van de tweejaarlijkse Heinekenprijzen voor wetenschap.
  • indienen tot en met 15 oktober 2017
  • lees meer over de Heinekenprijzen: Nederlands / English

Dobberke Stichting (gedragsbiologie / animal behaviour)

Bent u werkzaam in de gedragsbiologie of de psychologie waarbij diergedrag centraal staat? Dan kunt u een aanvraag indienen voor de ondersteuning van een onderzoeksproject, studiereis naar een buitenlandse onderzoeksgroep, de organisatie van een symposium of publicatie.
  • aanvragen kan tot en met 15 oktober 2017
  • lees meer over de Dobberke Stichting: Nederlands / English

Programma Fonds Staatsman Thorbecke

KNAW-leden, leden en alumni van De Jonge Akademie en hoogleraren verbonden aan een Nederlandse universiteit kunnen een projectvoorstel indienen voor onderzoek, bij voorkeur door een postdoc, op vakgebieden waarop Johan Rudolf Thorbecke zich als politicus en geleerde heeft onderscheiden.
  • indienen tot en met 15 december 2017
  • lees meer over het Programma Fonds Staatsman Thorbecke: Nederlands / Engels

KNAW Fonds Ecologie

Jonge onderzoekers kunnen subsidie aanvragen voor het verzamelen van ecologische gegevens in het veld in binnen- en buitenland. Ook ecologisch onderzoek aan een buitenlands instituut komt in aanmerking.
  • indienen tot en met 15 december 2017
  • lees meer over het KNAW Fonds Ecologie: Nederlands / English

Lorentzmedaille (theoretische natuurkunde)

De Lorentzmedaille wordt eens in de vier jaar uitgereikt aan een onderzoeker die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de theoretische natuurkunde.
  • nomineren tot en met 15 januari 2018
  • lees meer over de Lorentzmedaille: Nederlands Engels

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Telefoon 020 551 0702
wetenschapsfondsen@knaw.nl

www.knaw.nl/prijzen