View this email in your browser
nieuwsbrief scholen,  maart 2021
Beste leerkrachten/schoolbestuursleden,

In deze nieuwsbrief lees je informatie die voor het schoolseizoen van belang/interessant kan zijn. Heb je vragen of wil je over een bepaald onderwerp meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via combinatiefunctionaris@nissewaard.nl
 

Doe mee met de Nationale Buitenlesdag

 

13 april is het Nationale Buitenlesdag! IVN Natuureducatie en Jantje Beton roepen alle leerkrachten op om naar buiten te gaan tijdens hun lessen. Buitenles is gezond: de frisse lucht, beweging en natuur nodigt uit tot creativiteit.

Dit jaar wordt er extra aandacht gevraagd voor natuur. Want natuur ervaar je niet vanuit een boek maar gewoon buiten. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk schoolklassen op 13 april de natuur op het schoolplein gaan verkennen bundelen IVN Natuureducatie, Jantje Beton en Vereniging GDO hun krachten. Mede dankzij het Ars Donandi en Russell-ter Brugge fonds is er een natuurles ontwikkeld met botanisch stoepkrijten in de hoofdrol. Want ook al lijkt het plein nog zo grijs, heb je al eens goed tussen de stenen gekeken? En wat is dat voor mos daar in de hoek? Vergeet dat stoepplantje niet! We dagen de leerlingen uit hun schoolplein door een groene bril te bekijken.

Ga je mee naar buiten op 13 april? Schrijf je in op https://buitenlesdag.nl/aanmelden/. Scholen die tijdens de Buitenlesdag meedoen aan de Grote Natuurles ontvangen extra materialen die van pas komen tijdens het botanisch stoepkrijten. Denk aan zoekkaarten en stoepkrijt. (op = op). 
 

Hervatten activiteiten op scholen 


De basisschoolkinderen mogen gelukkig weer naar school. Dat betekent dat we ook weer aan de slag kunnen met de hervatting van de BCE, de activiteiten van het Milieu Huis en de wijksportvereniging.

Onze contactpersonen op de scholen zijn op de hoogte gebracht van hoe we dit gaan doen. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden van de scholen. Via het platform BCE hebben we hierover contact met de verschillende besturen. Zo blijven we goed op de hoogte welke scholen al wel externen ontvangen, welke nog even niet en veranderingen hierin. Zijn er vragen, neem gerust contact met ons op: combinatiefunctionaris@nissewaard.nl
 

Junior Cyber Agents gezocht! 


Gemeente Nissewaard  is samen met HackShield op zoek naar Junior Cyber Agents die helpen bij het cyberveilig maken van de gemeente. HackShield maakt van kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving digitaal vaardig maken.

Om Cyber Agent te worden beginnen de spelers met de Basistraining. Hier leren ze alles over hackers, veilig internetten en het herkennen en voorkomen van online gevaar. Als de spelers de Basistraining hebben voltooid mogen ze zich Cyber Agent noemen.

Tijdens en na de Basistraining kunnen de Cyber Agents aan de slag met de Quests. Dit zijn extra opdrachten en uitdagingen waarmee de Cyber Agents niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving iets leren over cyberveiligheid. In de Basistraining en de Quests verdienen de Cyber Agents Shields, die punten opleveren. Hoe meer Shields, hoe beter de Cyber Agent beschermd is tegen online gevaar!
 
Op 15 april worden de beste agents van de gemeente gehuldigd door Wethouder Struijk en de politie. Kinderen hebben tot 29 maart de tijd om nog zoveel mogelijk punten te scoren. Wie weet zit de beste speler bij jou op school en komen wij langs (op het schoolplein of digitaal) om jouw leerling te huldigen.

Meer weten over HackShield? Kijk op https://www.joinhackshield.nl/gemeente/Nissewaard
 

Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK3) goedgekeurd


Ruim vijftien jaar wordt er in Nissewaard door het onderwijs, de culturele instellingen en de gemeente gewerkt aan Binnen schoolse cultuureducatie (BCE) met het programma Uit de Kunst! Hierin is een doorlopende leerlijn ontwikkeld vanaf het basisonderwijs tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 
Het programma
Het programma wordt samengesteld door het platform BCE waarin de drie partners (onderwijs, culturele instellingen en gemeente) met elkaar samenwerken. De gemeente verstrekt een bedrag per leerling als subsidie aan de deelnemende scholen die zich inschrijven op onderdelen van het programma. Het programma wordt verzorgd door de lokale culturele instellingen en organisaties, o.a. Centrum voor de Kunsten, Theater De Stoep, bibliotheek De Boekenberg, RegioaArtRijmond (kunstenaarsvereniging) en diverse erfgoedorganisaties.
 
2021 - 2024
In september 2020 is er een aanvraag uitgegaan om in de periode 2021-2024 mee te gaan in een nieuwe periode van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK 3). CMK is nieuw voor Nissewaard, maar komt precies op het goede moment om het bestaande programma uit te bouwen en te versterken: meer en beter!  Maar liefst negen scholen hebben zich aangemeld om in het eerste jaar te functioneren als ambassadeurschool voor andere scholen.
 
Deelnemende scholen
Onlangs is bekend geworden dat het projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 is goedgekeurd door het Fonds voor Cultuurparticipatie! Deze regeling wordt financieel mede gesteund door gemeente Nissewaard en diverse schoolbesturen. Voor de komende vier jaar betekent dit een impuls voor het Cultuuronderwijs in Nissewaard. In het lokale plan wordt stevig ingezet op een hechte samenwerking tussen de cultuuraanbieders en het onderwijs. Dat gebeurt met netwerkbijeenkomsten, bijscholing voor leerkrachten en meer culturele activiteiten voor alle kinderen in de Nissewaard van 4-18 jaar. De regie van CMK3 ligt bij het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse. De deelnemende ambassadeurscholen zijn kbs de Maasoever, kbs de Wegwijzer, kbs Mgr.Bekkers, gbs de Morgenster, cbs het Anker, obs de Piramide, ods de Vuurvogel, obs de Vogelenzang en obs AMG Schmidt.
 

Scholen in Nissewaard hebben de LEF-kist ontvangen


De gemeente Nissewaard is sinds 2020 een regenbooggemeente. Dit betekent dat de gemeente zich inzet voor seksuele- en genderdiversiteit. Daarom hebben alle scholen in de gemeente Nissewaard afgelopen week de LEF-kist ontvangen. 
 
LEF-kist
Met de LEF-kist maak je diversiteit bespreekbaar binnen jouw school. De LEF-kist bevat lesmodules, boeken en materialen voor groep 1 tot en met groep 8.
Elke lesmodule bevat vijf lessen die gekoppeld zijn aan een leesboek of prentenboek. De lessen vragen weinig voorbereiding van de leerkracht en kunnen 30-60 minuten duren. Het is ook mogelijk om de LEF-kist in te zetten binnen een projectweek.
 
Gratis workshop
Aan de intern begeleider van jouw school wordt een gratis workshop aangeboden, die verzorgd wordt door Schiedams LEF. Tijdens deze workshop wordt een uitgebreide uitleg gegeven over de LEF-kist, is er ruimte voor vragen en wordt er extra informatie over diversiteit gegeven. De intern begeleider ontvangt later van ons hierover een e-mail met de data van de workshops, die naar verwachting in mei of juni 2021 zullen plaatsvinden.
 
Bekijk de LEF-kist alvast met je team te bekijken, zodat vragen of opmerkingen mee genomen kunnen worden naar de workshop. Natuurlijk is het ook mogelijk om alvast wat lesjes uit te proberen, het materiaal vraagt erom om ingezet te worden.
 
Wij wensen je veel plezier met de LEF-kist! Heb je vragen? Stuur dan een
e-mailbericht naar combinatiefunctionaris@nissewaard.nl
 
Denk je dat jouw collega’s deze nieuwsbrief ook interessant vinden? Stuur ‘m door!
Ben jij de geïnteresseerde collega en wil je jezelf abonneren op deze nieuwsbrief? Meld je aan door een e-mail te sturen naar combinatiefunctionaris@nissewaard.nl.
Facebook
Website
Email
Instagram
Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je eerder hebt aangegeven dat je deze wilt ontvangen.
Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier.