Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief bedrijven van 14 06 2016
Jaarlijks rapport sociaal energiebeleid
We publiceren jaarlijks een rapport met cijfers rond het sociaal energiebeleid.
 
Hoewel energiearmoede moeilijk te vatten is in cijfers, zette net als vorig jaar een aantal tendensen aan tot voorzichtig optimisme.
 
In de commerciële energiemarkt daalde het aantal afnemers dat een ingebrekestelling kreeg of waarmee een afbetalingsplan werd afgesloten.
Ook het aantal afnemers van wie het contract werd opgezegd en dat bij de distributienetbeheerder terechtkwam, daalde.
 
Ook bij de distributienetbeheerders evolueerden verschillende indicatoren gunstig ten opzichte van 2014:
•             het aantal klanten met een budgetmeter daalde
•             het aantal afsluitingen na beslissing van de lokale adviescommissie daalde
 
Een aantal beslissingen in de energiemarkt zorgde in 2016 voor een stijgende elektriciteitsrekening en een (licht) dalende aardgasrekening. We zullen pas in het volgende sociaal rapport het effect van deze evolutie op de energiearmoede zien.
 
In een infografiek ziet u een samenvatting van alle belangrijke cijfers.