Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Nieuwsbrief
22 DECEMBER 2017

Nieuwsbrief OTAV Gezondheid 22 december 2017

Nieuws

Praktijkvoorbeelden

Voor professionals die werken met statushouders en andere immigranten, is een cultuur-sensitieve benadering cruciaal. Wat zijn de do's en don'ts bij het maken van het eerste contact en bij het voeren van een gesprek? 140 professionals spraken erover in Almere en trokken lessen. 

Cultuursensitiviteit als vakmanschap

Vraag van de maand

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

vng.nl/otavgezondheid
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.