Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Raadsledennieuwsbrief
29 NOVEMBER 2018

App helpt bij herkennen ondermijning

Een nieuwe app helpt raadsleden, wethouders en burgemeesters om ondermijning te herkennen. De app geeft antwoord op vragen en wijst op artikelen, websites en boeken. De App Ondermijning is te downloaden via de App Store en Google Play. Lees verder

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld: Beleidsvisie Externe Veiligheid

Het spanningsveld tussen de aanwezigheid van risicobronnen aan de ene kant, en de wens tot ruimtelijke intensivering aan de andere kant was voor de gemeente Oirschot aanleiding voor het opstellen van de Beleidsvisie Externe Veiligheid. De gemeente koos voor een gebiedsgericht beleid met een risicoluw gebied (het centrum, de woongebieden) en een gemengd gebied (het buitengebied, de bedrijventerreinen). Zie de VNG Databank Praktijkvoorbeelden: Beleidsvisie Externe Veiligheid Oirschot

Over de Raadsledennieuwsbrief
U ontvang deze nieuwsbrief omdat u raadslid of griffier bent (volgens het relatiebeheersysteem van de VNG) of omdat u zich heeft aangemeld. Voor vragen: mail naar info@vng.nl
vng.nl/raadsleden
Klik hier om u af te melden voor de raadsledennieuwsbrief.