Copy
3ο Newsletter
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

1η Ανοικτή Εκδήλωση για θέματα Αγορών:
Επενδύοντας στη γαλάζια καινοτομία

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στις 26.01.2022 η 1η διαδικτυακή εκδήλωση του Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά με τίτλο "Επενδύοντας στη γαλάζια καινοτομία: τομείς, φορείς, ευκαιρίες και προκλήσεις χρηματοδότησης". Στόχος της ανοικτής διαδικτυακής εκδήλωσης, την οποία παρακολουθήσαν πάνω από 180 άτομα, ήταν η διασύνδεση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και των νεοφυών επιχειρήσεων με χρηματοδοτικούς φορείς και φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. Η κήρυξη των εργασιών της εκδήλωσης έγινε από τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη με συντονιστή τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης κύριον Δημήτρη Καρύδη.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κύριος Ιωάννης Τσακίρης, ο οποίος μίλησε για το τεράστιο αποτύπωμα της ανάπτυξης των ελληνικών Startupς στην Ελληνική Οικονομία, τονίζοντας δε ότι το 2021 ήταν η χρονιά που οι πρώτες ελληνικές εταιρείες έφτασαν στο στάδιο "unicorns". Επίσης, τόνισε ότι το 2021 ήταν η χρονιά που εκδηλώθηκε ένα τεράστιο ενδιαφέρον της διεθνούς χρηματοδοτικής κοινότητας για τις ελληνικές Startups. Στην εκδήλωση μιλήσαν και παρουσίασαν τον ρόλο του φορέα τους, α) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ), Καθηγητής Χάρης Λαμπρόπουλος και β) ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κ. Παντελής Τζωρτζάκης. Και οι δύο αναφερθήκαν στη συμβολή των πιστωτικών ιδρυμάτων για την ανάπτυξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας και παρουσίασαν συγκεκριμένα εργαλεία και πολιτικές υποστήριξης τους.

Στη συνέχεια ανώτερα στελέχη των τραπεζών παρουσίασαν τις δράσεις τους για την στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1η ανοικτή εκδήλωση για θέματα αγορών
______________________

1o workshop Δικτύωσης του Κέντρου Προώθησης Νεοφυών επιχειρήσεων: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Startups

______________________
Συμμετοχή στην ενημερωτική δράση του ΣΕ.ΝΑ.ΒΙ
______________________
Θεσμικά Νέα-Διαγωνισμοί -Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δείτε πληροφορίες για το ρόλο της ΕΑΤΕ στην στήριξη της καινοτομίας: EATE | Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (hdbi.gr)

Δείτε πληροφορίες για το ρόλο της διασύνδεσης των νεοφυών επιχειρήσεων με επενδυτές στο εξωτερικό από την HDB: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συνδέει startups με επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό - Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (hdb.gr)

Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης στις 26.01.22 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Δείτε εδώ τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης
 
Δείτε εδώ αποσπάσματα από το βίντεο της εκδήλωσης:
 

Μάθετε Περισσότερα


1ο Workshop Δικτύωσης:

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση και ο ρόλος της στην ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Στις 24.01.2022 διοργανώθηκε το 1ο ανοικτό Workshop Δικτύωσης του Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στόχος του Workshop ήταν ο ανοικτός διάλογος μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων σχετικά με τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματική κοινότητα του Πειραιά και τον ρόλο τους στην ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Στον διάλογο που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν:

  •      Κος Άγγελος Κότιος, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιά

  •   Κος Παντελής Σκλιάς, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Νεάπολις, Κύπρος

  •   Κος Ευάγγελος Δρυμπέτας, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, Κοσμήτορας Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
  •    Κος Δημοσθένης Κυριαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής Πανεπιστημίου Πειραιά


Στην ανοικτή συζητήση συμμετείχαν επίσης:

  • Καθηγητές από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, από το ΠΑΠΕΙ και το ΠΑΔΑ.
  • Φοιτητές από όλες τις σχολές των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρηματίες.
  • Το διάλογο συντόνισε ο Επικ. Καθηγητής του ΠΑΠΕΙ, κύριος Γεώργιος Γαλανός.

Δείτε εδώ αποσπάσματα από το βίντεο της εκδήλωσης:
BINTEO
 

Συμμετοχή σε ενημερωτική δράση του ΣΕΝΑΒΙ

Το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων ∆ήμου Πειραιά συμμετείχε την Πέμπτη 03-03-2022 στην ενημερωτική δράση για τις «∆ράσεις Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας του ∆ήμου Πειραιά» που διοργανώθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (ΣΕΝΑΒΙ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δημοτικής Αρχής. Στόχος της ήταν η ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου για την αναγκαιότητα μετασχηματισμού της ναυπηγικής βιομηχανίας σε ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο, μέσω της ανάπτυξης και της αξιοποίησης επενδύσεων στην "πράσινη" και "μπλε"οικονομία.
 

Τα στέλεχη του Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων, ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για τις οριζόντιες ∆ΩΡΕΑΝ υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο και για τις δυνατότητες δωρεάν παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ίδρυση και την υποστήριξη μιας Startup επιχείρησης.

Διαγωνισμοί-Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου POP – Machina (https://pop-machina.eu/), στο οποίο ο Δήμος Πειραιά είναι εταίρος για την πιλοτική εφαρμογή και την ίδρυση και λειτουργία ενός χώρου-εργαστηρίου (makerspace) τον οποίο θα εξοπλίσει με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, υλοποιείται πρόγραμμα Mentoring για την Κυκλική Οικονομία.
 

Υποβάλλοντας την επιχειρηματική σας ιδέα μπορείτε να συμμετέχετε σε πρόσθετη συμβουλευτική εκπαίδευση και εργαστήρια (σε φυσικό χώρο ή διαδικτυακά) διάρκειας περίπου 3,5 μηνών, η οποία αναμένεται να καταλήξει στην παραγωγή δύο κατ' ελάχιστον επιχειρηματικών πλάνων (business plans).

Περισσότερες πληροφορίες :

e-mail: piraeusmakerspace@gmail.com

Διοργανώνεται από την Innovation Norway στις 10-11 Μαΐου 2022 υβριδική εκδήλωση με στόχο τη δικτύωση και την ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας σε θέματα γαλάζιας ανάπτυξης αλλά και την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών δράσεων στη γαλάζια οικονομία από τα EEA Grants.

Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει επιχειρήσεις, δίκτυα επιχειρήσεων, ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους από 12 χώρες της Ευρώπης. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα δικτύωσης μέσω της εγγραφής τους στην πλατφόρμα «B2Match». Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας όταν εγγραφείτε, δημιουργείτε ένα προφίλ και και έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κράτηση για συναντήσεις B2B με άλλες επιχειρήσεις της γαλάζιας οικονομίας.
Μάθετε Περισσότερα

Θεσμικά νέα

Ψήφιση Αναπτυξιακού Νόμου

Ψηφίσθηκε πρόσφατα και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 16 Τεύχος Α ́ 04.02.2022, ο Νόμος 4887/2022 με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Στόχος του, η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους της οικονομίας.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, σε σύμπνοια με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και το ΕΣΠΑ 2021-2027 προβλέπει 13 συνολικά θεματικά καθεστώτα ενίσχυσης σε διαφορετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικότητας.
 

Οι άξονες στους οποίους αναφέρεται είναι: η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η έρευνα και η καινοτομία, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η ενίσχυση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων, η αγροδιατροφή και η αλιεία και ο τουρισμός.

 

Διαβάστε τον Νόμο

Ανοικτές Προσκλήσεις

Έκτακτη επιχορήγηση έως 400.000 ευρώ για πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία COVID-19.
Υποβολή αιτήσεων: 16 Μαρτίου-15 Απριλίου 2022
Υπεγράφη στις 10.3.2022 από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη και μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, νέα δράση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για την απρόσκοπτη ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19.
Η έκτακτη επιχορήγηση απευθύνεται στις επιχειρήσεις των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού.
Οι επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων που συστάθηκαν εντός των δύο ετών πανδημίας (έτος 2020 και έτος 2021) εντάσσονται αυτοδίκαια στη δράση με κατ’ αναλογία υπολογιζόμενη μέγιστη επιχορήγηση.
Το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά παρέχει ΔΩΡΕΑΝ  Συμβουλευτική στις υπαγόμενες επιχειρήσεις.

Το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά παρέχει
∆ΩΡΕΑΝ Συμβουλευτική στις υπαγόμενες επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες: info@startup-piraeus.gr

Το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων  Δήμου Πειραιά είναι ενταγμένο στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Δήμου Πειραιά και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής» του «ΕΣΠΑ 2014-2020».
Ακολουθήστε μας στα Social Media
Facebook
Instagram
LinkedIn
Copyright © 2022 Startup-Piraeus.gr, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp