Juni 2019
Om nyhetsbrevet inte visas korrekt och/eller bilder saknas, kolla inställningarna för din e-post eller klicka här för att se det i din webbläsare.

Utlysning: Konstnär i Kommun, Kramfors

Konstnärligt uppdrag ”Bollsta”


Kan konsten hjälpa oss att förstå oss själva, vår natur, vår bygd, vår historia och vår samtid? Hur kan utväxlingar mellan konst, lokalhistoria och natur se ut? Uppdraget Konstnär i Kommun, Kramfors, består i att på valfritt sätt ta sig an och konstnärligt undersöka en sida av Bollsta. Arbetet presenteras i en utställning eller tillfälligt verk under 2020.

Länk till mer information och ansökningsblankett

Bild: Masugnen och Kejsarstan i Bollsta.

Höstens KonstART på Ålsta folkhögskola


Datum: 5 september.
Tid: 17.00 – 19.00.
Plats: Ålsta folkhögskola, Fränstavägen 209, Fränsta.

Vi står snart inför höstens första KonstART, Konst Västernorrlands mobila mötesplats, denna gång i Fränsta. Vi träffas på Ålsta Folkhögskola. Syftet är att skapa mötesplatser för verksamma inom konstområdet; konstnärer, institutioner, föreningar, kollektivverkstäder med flera.

Temat för KonstART 19 är konstnärsresidens. En inspirationsträff där vi får träffa regionens AIRY-konstnär i kategorin keramik. Konstkonsulent Sebastian Andersson berättar om AIRY och det nya utbytet med Grez-sur-Loing i Frankrike. Alveola Ämting, vår första regionala Grez-stipendiat är på plats och berättar om upplevelsen av utbytet. Det bjuds på matiga mackor och konstmingel!

Anmälan görs till sebastian.andersson@rvn.se senast 1 september. Anmäl specialkost.

Marielle Andersson är årets Konstnär i Kommun, Ånge


Konstnär i kommun (KiK) startade under 2017 och är en konstresurs som Konst Västernorrland erbjuder regionens kommuner att få tillgång till en konstnär under en begränsad tid.

Marielle Andersson arbetar som konstnär, designer och inredningsarkitekt, och har bakgrund som fotograf. Konst Västernorrland ser mycket fram emot att följa detta arbete, att genom hennes uppfinningsrikedom och konstnärliga vägledning kunna utmana fantasin och på så vis få en vidgad förståelse om vad som är sant.

Enig urvalsgrupp bestod av Peter Gunnarsson (Kulturchef Ånge kommun), Anette Wolck (konsthallen i Ånge) och Ida Rödén (Konstkonsulent och yrkesverksam konstnär).

Mer information om Konstnär i Kommun

Y-salong 2019 öppnar


Torsdag 13/6 var det äntligen vernissage för 2019 års Y-salong. Så här skriver Västernorrlands museum om utställningen:

”Temat för Y-salong 2019 är ”gränslandskap”. Intresset har varit stort och många tolkningar kan avläsas i de olika verken. Juryn hade att ta ställning till 113 ansökningar. 67 procent av dessa kom från kvinnor. Av de 41 som antogs var 27 kvinnor och 14 män. Den yngsta deltagaren i Y-salongen är född 1985 och den äldsta 1939.

Spridningen av tekniker är stor och har många uttryck som måleri, skulptur, grafik, teckning, performance, collage, installation, video, textil, fotografi och olika verk där tekniker blandas.
Årets jury bestod av Anders Jansson museiintendent från Bildmuseet i Umeå och Lena Ylipää bildkonstnär och tidigare konstkonsulent i Region Norrbotten.”

I samband med öppningen av Y-salong var Statens konstråd inbjudna, och under fredag 14/6 höll Anders Olofsson, samordnare konstansökningar och inköp vid Statens Konstråd en föreläsning på Västernorrlands museum på temat ”Konst som väcker debatt”.

Till mer information om Y-salong

Bild: Anders Olofsson, Statens konstråd, föreläser på temat ”Konst som väcker debatt”. Foto: Sebastian Andersson.

Save the date!

Workshop kring utställnings- och konstdokumentation


I samband med Y-salong 2019 arrangerar Region Västernorrland i samarbete med Västernorrlands Museum en workshop kring dokumentation. Workshopen hålls av Linda Maria Thompson och riktar sig till yrkesverksamma konstnärer.
Håll datumet 24 augusti öppen! Vi håller till på Västernorrlands Museum.
Begränsat antal platser och den som redan nu vet att hen vill delta, kan maila Sebastian Andersson på sebastian.andersson@rvn.se.

AIRY

Artist in Residence Västernorrland


En ljudkonstnär, en keramiker och en författare kommer till länet under september för att delta i Artist in Residence Västernorrland. Tanken är att konstnärer och lokala kulturskapare får mötas och utvecklas i inspirerande miljöer.

För andra året i rad öppnar Region Västernorrland upp för nationella och internationella utbyten och samarbeten som främjar kulturen i regionen genom AIRY, Artist in Residence Västernorrland. Under september 2019 välkomnas Jez riley French, Migle Duncikaite och Klara Wiksten.

Fångar ljudet av det oväntade
Jez riley French från East Yorkshire i norra England, blir Region Västernorrlands AIRY-konstnär i ljudkonst på Hola folkhögskola. I sitt konstnärskap tillämpar han lyssnandet som konstnärlig praktik i kombination med fotografiska och textbaserade ”scores” och improvisatorisk tonsättning. Jez riley French har fångat ljudet från antennkablar, stålvajrar och smältande glaciärer. Han låter oss höra dolomiter då de långsamt bryts ner, myror som äter fallen frukt eller vibrationerna i en huskropp. Han fångar detaljer, enkelheten och de omedelbara känsloreaktionerna.

Krig, tankar om tradition och skönhet
Migle Duncikaites är keramiker från Kaunas, Litauen. Hon gästar Ålsta folkhögskola där hon hoppas bli inspirerad av landskapet och folkhögskolan som miljö när hon arbetar vidare med "from distorted body series". Migle Duncikaites använder sig av kriget som tematik likväl som tankar om tradition och skönhet. Hon låter det förvridna och vackra träda fram i abstraherade och förbrända former. I den konstnärliga praktiken blir det tydligt att allt runtomkring henne är viktigt och bär med sig betydelse.

Serieroman om förlust och läkning
Författaren Klara Wiksten från Stockholm kommer att vistas på Österåsens hälsohem. Där planerar hon att skapa berättelser i serieform som handlar om förlusten av en mamma i tidiga år. Författarens egen mamma hade rötter i Sollefteå och med serieromanens tema om läkning blir anknytningen till Österåsens hälsohem stor. Klara Wiksten har tidigare givit ut serieromanerna Dagarna 2012 och Hjärnan darrar 2016, och publicerar sina serier i olika tidskrifter och antologier. Utöver serierna arbetar hon i olika medier med måleri, poesi och interaktiva installationer.

Läs mer om Artist in Residence Västernorrland och om residensen

Bild: Årets AIRY-stipendiater. Från vänster: Migle Duncikaite, Jez riley French och Klara Wiksten.
Verk av Fredrik Vestergård, ambulansstationen i Örnsköldsvik.

Konst till nya ambulansstationen i Örnsköldsvik


Nu har konstnären Fredrik Vestergård installerat den offentliga utsmyckningen på fasaden vid entrén. Konstverket består av 12 avlånga speglar som fästs på den ljusa väggen. Speglarna har olika färgtoner som skiftar beroende på hur ljuset faller och var betraktaren står.

Ambulansstationen invigs 27 augusti.

Save the Date

BRAK i Gävle 25–26 september


Branschdagarna för konst i norr (BRAK) är en ambulerande mötesplats och samtalsnod för konstfältet med särskild fokus på Norrland som geografiskt, politiskt och konstnärligt rum. Den 25–26 september 2019 arrangeras BRAK i Gävle för att samla konstnärer, utställningsarrangörer, tjänstepersoner och kulturpolitiker i samtal och gemensamma reflektioner. Med utgångspunkt i begreppet territorium vill branschdagarna öppna upp för samtal kring konstens möjligheter och utmaningar i förhållande till den norrländska geografin.

Till BRAK 2019

Mittnordiska kulturdagarna

Jakobstad 20–22 november


Två kulturpriser delas ut under dessa dagar, ett kulturpris och ett barn och ungdomspris för framgångsrikt och föredömligt arbete inom kulturområdet.
Välkommen med din nominering senast 31 augusti!

Till mer information och nomineringsblankett

Länk till preliminärt program för kulturdagarna

Andra aktuella utlysningar/ansökningar ordnade enligt ansökningsdatum:


Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte/resebidrag
Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur. Genom Iaspisprogrammet är det möjligt att söka bidrag för internationellt kulturutbyte i utlandet, internationellt kulturutbyte i Sverige samt resebidrag. Ansökan är öppen mellan 26 april–29 augusti.
Till mer information


Arvsfondens lokalstöd
Sök pengar till föreningslokal hos Arvsfonden. ”Vill din förening starta en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.” Ansökan kan skickas in när som helst under året.
Till mer information


Postkodstiftelsen
Om ni är en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse) har ni möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för att genomföra projekt. Projektet ska ha svensk relevans, verka i allmännyttans intresse och knyta an till något av de globala målen. Projektidéer tas emot löpande.
Till mer information


Schloss Bröllin Residency Program 2020
Internationella konstnärsgrupper kan ansöka om residencyperiod för produktion av dans, teater, cirkus och performanceprojekt i upp till tre veckor. Under vistelsen får ni lämpliga arbetsrum, boenden och mat, därtill delar av resan betald. Ansök senast 15 augusti 2019 för en vistelse under 2020.
Till mer information


Grafström-Sandqvistska Fonden
Stiftelsen delar årligen ut stipendier för högre utbildning eller fortbildning till konstnärer med tydlig anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län. Man ska antingen vara född/ uppvuxen eller bosatt/mantalsskriven i området. Stipendiet kan sökas av konststuderande eller yrkesverksamma konstnärer oavsett ålder förutsatt att ovan angivna kriterier uppfylls.
Sista ansökningsdag för 2019 är den 23 augusti.
Till mer information


Bemis Residency, USA
Bemis Center for Contemporary Arts är ett av USA:s populära residencies, lokaliserat i Omaha. Var ute i god tid eftersom jag tror dom efterfrågar rekommendationsbrev. Residency-session: 16 sept–13 november 2020. Du får boende, ateljé, produktionsutrymmen, samt ersättning för reseutlägg och måltider. Sista ansökningsdatum 31 augusti 2019, 11.59 pm CST
Till mer information


Kulturbryggans projektbidrag och strukturbidrag
Kulturbryggans projektbidrag syftar till att stödja förverkligandet av idéer som har potential att förändra konst- och kulturområdet på ett fundamentalt sätt. Kulturbryggans strukturbidrag syftar till att stärka infrastrukturen för konst- och kulturproduktion på orter i landet där den är bristfällig eller saknas. Strukturbidraget riktar sig till gedigna förprojekteringar som på sikt syftar till att etablera beständiga platser för konst- och kulturproduktion på orter i landet där dessa är bristfälliga eller saknas. Utlysningen öppnar 19 augusti och stänger 9 september. Men var ute i god tid och ha kontakt med dom från start! Kulturbryggan vill vägleda.
Till mer information


Kulturrådet
-Verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bild- och formkonst.
-Projektbidrag bild- och formkonst.
-Utrustningsbidrag till kollektivverkstäder.
Alla tre söks innan 17 september.
Till mer information


Konststipendium till Alfred Nobels minne
Nu är det dags att ansöka om Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne som uppgår till 20 000 kronor. Yrkesverksamma konstnärer i hela landet har möjlighet att söka stipendiet som delats ut sedan 1996 och har företrädesvis inriktning mot grafik. Stipendiet delas ut på Nobeldagen den 10 december. Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV och tio arbetsprover.
Ansök senast den 30 september 2019
Till mer information


Konstnärsnämnden: Assistentstipendium
Bildkonstnärsfonden fördelar omkring 20 assistentstipendier på 100 000 kronor. Stipendiet ska ge dig möjlighet att utvecklas genom att arbeta med en mer erfaren kollega under en period, kanske även utomlands. Ansökningen är öppen 24 aug–26 sep.
Till mer information


Konstepidemin: 13festivalen Open Call
13festivalen är en plattform for performancekonst.
Till mer information


Bortom de blå bergen
Bortom de blå bergen är ett 3-årigt deltagarbaserat pilotprojekt i samarbete med tre kommuner i Örebro län – Lindesberg, Kumla och Degerfors. Projektet speglar lokala förutsättningar och bjuder varje år in en konstnär som ges möjlighet att tillsammans med barn och andra grupper från civilsamhället undersöka en förutbestämd plats. Nu söker vi en konstnär med intresse och erfarenhet av pedagogiskt arbete och deltagarbaserade processer för arbete med utgångspunkt i Sveafallen i Degerfors.
Till mer information

Nyheter från Konstnärernas Kollektivverkstäder


Örnsköldsviks Kollektivverkstad informerar om datum för ansökningar till Krems och Vaanta deras AIR-samarbeten, samt till Grafikstipendiet. Det kommer vara samma tider för alla ansökningar varje år.

Vaanta, Finland – senast 1/12
Krems, Österrike – senast 1/10
Grafikstipendiet – senast 1/4

Till mer information på ÖKKV:s webbsida
Vi som finns på Konst Västernorrland är:
Sebastian Andersson
Konstkonsulent
sebastian.andersson@rvn.se
Ida Rödén
Vikarierande konstkonsulent
ida.roden@rvn.se
Eva-Leena Skarin
Konsthandläggare
eva-leena.skarin@rvn.se
0611-840 29
Carina Kågström
Konsthandläggare
carina.kagstrom@rvn.se
0611-840 30
070-266 47 56
Konst Västernorrland på Facebook
Konst Västernorrlands webbplats
Detta nyhetsbrev skickades till <<Din e-postadress>>
Du får detta mejl då du anmält dig till denna lista via https://www.rvn.se/Utveckling/Kultur-och-bibliotek/konst-vasternorrland/

Avsluta prenumeration   

Ändra inställningar för prenumeration
Copyright © 2019 Konst Västernorrland, All rights reserved.

Adress:
Konst Västernorrland Regional utveckling Härnösand S-871 85 Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp