Konst Västernorrland, logotyp.
Maj 2021
Om nyhetsbrevet inte visas korrekt och/eller bilder saknas, kolla inställningarna för din e-post eller klicka här för att se det i din webbläsare.
Bordsskiva sedd uppifrån fylld med diverse verktyg och även en låda med kakor.

Köksbordsresidens 2021


Att mötas över gränser och arbeta globalt är viktigt och bidrar till en utvidgad arbetsmarknad för länets konstnärer. I tider när våra levnadsrum har begränsats vill Region Västernorrland istället ge stöd till alternativa resor med förhoppning om konstnärlig utveckling. Region Västernorrland utlyser därför fem "köksbordsresidens" à 12 500 kronor vardera för konstnärer att arbeta hemma. Tiden för dessa residens är fyra veckor.

Under vistelsen ber vi sökande konstnär att vid tre tillfällen presentera delar av sin process för allmänheten med hjälp av Konst Västernorrlands kanaler i sociala medier:
  • Första gången presenteras en idé.
  • Andra gången valda delar av arbetsprocessen.
  • Tredje gången en lägesrapport/slutkommentar.
Presentationen går att göra i fotografi eller rörlig bild kombinerat med text enligt den digitala plattformens förutsättningar.

I ansökan anger du vad du arbetar med just nu, alltså vilket projekt du önskar fördjupa dig i under residensperioden samt en kort beskrivning av ditt konstnärskap. Max. 1000 tecken totalt. Bifoga fem arbetsprover.

Ansökan skickas som en samlad PDF till: konst.vasternorrland@rvn.se.

Behörig att söka stödet är yrkesverksam konstnär som bor och arbetar i Västernorrland. Sista ansökningsdag är 16 maj 2021. Märk din e-post ”Köksbordsresidens 2021” i ämnesraden.

Foto: Linda Iro Näsström.
Foto av backspegel på bil. Däri speglas benen på en person ståendes på ett ben på ett vägräcke.

KonstART: Konstnärsdrivna visningsplatser


Vi står inför årets första KonstART: Konst Västernorrlands mobila mötesplats. Denna gång möts vi med hjälp av digital mötesteknik på Teams för att diskutera konstnärsdrivna visningsplatser med utgångspunkt i projektet (eller verket) Konsthall 323, ett samarbete mellan konstnärerna Ylva Trapp och Frida Krohn. Inbjudna är yrkesverksamma inom konstområdet i Västernorrland: konstnärer, institutioner, föreningar, kollektivverkstäder med flera.

Datum: 12 maj
Tid: 17.00–19.00
Plats: Microsoft Teams

Konsthall323 är en konstinstitution i en bil som drivs av konstnärerna Frida Krohn och Ylva Trapp. Verksamheten grundades 2010. Mer information om deras arbete hittar du på Konsthall 323 – En konstinstitution i en bil.

Anmälan görs via detta formulär. Möteslänk skickas deltagare två dagar innan mötet.

Varmt välkomna!
En kvinna och en man med varsin pensel framför en målarduk. Mannen målar något med orange färg.

Utvecklingsstöd 2021 för professionella kulturskapare


Med syftet att stötta länets kulturskapare utlyser Region Västernorrland ett utvecklingsstöd för att uppmuntra gränsöverskridande samverkan i konstnärliga uppdrag.

Utlysningens långsiktiga mål är att:
  • möjliggöra ny gränsöverskridande samverkan.
  • skapa nya arbetsmöjligheter för professionella kulturskapare.
  • nå ut till nya grupper.
  • utveckla nya arbetssätt.
Insatsen ska möjliggöra nyskapande samverkan. Du som kulturskapare formulerar själv en utvecklingsinsats som ska utföras i samverkan med en annan kulturaktör inom ett annat konstområde.
Det kan vara:
  • två professionella kulturaktörer från olika konstområden som söker för ett gemensamt uppdrag, eller
  • en professionell kulturaktör som samverkar med en kulturinstitution från annat konstområde.
I det första fallet ansöker ni båda kulturskapare om arvode, i det senare fallet söker endast du som kulturskapare om arvode. Institutioner arvoderas inte.

För mer information och ansökan, se Region Västernorrlands webbplats.

Portfoliovisning för Statens konstråd och andra aktörer


Arbetet med urval av ansökningar till portfoliovisning med Statens konstråd är nu klart. Totalt inkom 109 ansökningar från de fyra norrlänen. Av dessa har urvalsgruppen valt att gå vidare med 47 konstnärer. Dessa kommer att visa sina portfolios för konsulter från Statens konstråd och andra aktörer fredag 7/5. Vi tackar för alla ansökningar och önskar lycka till med visningarna till deltagande konstnärer.

Urvalsgruppen för ansökningar som inkommit från konstnärer i Västernorrland har bestått av Karin Kvam (konstkonsulent Region Jämtland Härjedalen), Marlene Josefsson & Fanny Carinasdotter (konstkonsulenter Region Västerbotten) samt Hanna Isaksson (verksamhetsledare Resurscentrum för konst Norrbotten).
Logotyper för Region Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten.

Open Call inköp av konst i norr


Tack till alla er som sökte till Open Call - Inköp av konst. Det kom in 277 ansökningar från konstnärer i de fyra länen.
Inköp valdes att göras från 52 konstnärer utifrån regionernas enskilda budgetar.

Idén med samarbetet mellan regionerna var att vi skulle få en inblick över konst i länen utanför vårt eget. Det har varit ett givande arbete att göra urvalen för inköp och få ta del av så många fantastiska konstnärskap som finns i de norra länen.

Vi kommer att meddela resultatet till alla som sökt under denna vecka.
Ett foto i svartvitt av tre män i kostym som dansar. I bakgrunden syns byggnader och fler människor.

Välkomna till Dialog: Konstpolitiska samtal i Västernorrland 2021


Region Västernorrland och Statens konstråd bjuder in till en serie samtal om samtidskonstens tillstånd och utvecklingsmöjligheter i länet. Dialogen består av tre samtal där deltagare arbetar tillsammans och sätter agendan för kommande utvecklingsarbete inom konstområdet.

Samtalsserien riktar sig till dig som är yrkesverksam konstnär, regional/kommunal politiker eller tjänsteperson samt företrädare för konstverksamhet i länet. Samtalsserien är till för alla med engagemang och intresse för dessa frågor – alltså både aktörer inom och utanför konstområdet. Dialogmöten sker digitalt under våren:
 
Fredag 19/3 10.00–15.00
Fredag 16/4 10.00–15.00
Torsdag 20/5 10.00–15.00

Vi behöver din anmälan senast 18/5. Anmälan till Dialog: Konstpolitiska samtal i Västernorrland görs via detta anmälningsformulär.

Dela gärna inbjudan vidare till de du tror kan ha nytta av dessa dialoger.
Har du frågor kontakta gärna Sebastian Andersson, konstkonsulent. E-post: sebastian.andersson@rvn.se

Några aktuella utlysningar


Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond
Tänk på att söka bidrag hos Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond vid insjuknande i eller misstanke om Covid -19. Årligen utdelas cirka 4 miljoner kronor. Enligt fondens stadgar lämnas bidrag till konstnärer som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga nedsatt och är i behov av ekonomiskt stöd. Bidragen ges antingen som ett tillfälligt stöd vid sjukdom eller som årlig pension efter fyllda 65 år.
Till mer information om Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond

Arvsfondens lokalstöd
Sök pengar till föreningslokal hos Arvsfonden. ”Vill din förening starta en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.” Ansökan kan skickas in när som helst under året.
Till mer information om Arvsfonden

Postkodstiftelsen
Om ni är en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse) har ni möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för att genomföra projekt. Projektet ska ha svensk relevans, verka i allmännyttans intresse och knyta an till något av de globala målen. Projektidéer tas emot löpande.
Till mer information om Postkodstiftelsen
S+T+ARTS
Utlysning för digitala konstprojekt

Konstnärer, konstnärskollektiv och kreatörer som arbetar i gränslandet mellan konst och teknik (så som AI, Big Data, 5G, Blockchain och IoT) kan nu ansöka om stöd och residens inom programmet S+T+ARTS (Science+Technoloy+Arts). Utlysningen är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen och Nesta Italia, med stöd av Fondazione Compagnia di San Paolo.
Till mer information om S+T+ARTS
Två tussilagos och texten "Volym".

Glöm inte bort att läsa Volym!


Volym har funnits sedan 2003 och började som en resurs för konstnärer i Västernorrland med Region Västernorrland som huvudman. Sedan 2016 samarbetar de fyra nordligaste regionerna – Västernorrland, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten – i syfte att göra Volym till en norrländsk angelägenhet.

Under april har dessa texter publicerats:

Karin Lundqvist skriver om Johan Anderssons utställning på Härnösands konsthall.

Margareta Klingberg skriver om utställning med Edward Jarvis på Galleri Lokomotiv.

Ann Larsson-Dahlin bidrar till essäserien "Om platsens betydelse för ett konstnärskap".

Funny Livdotter skriver om Maria Sundströms utställning i Melleruds biblioteks konstrum.

Ann-Kristin Källström skriver om Elme Ämting Seljas utställning på Härnösands konsthall.

Gunilla Samberg skriver om Sara Kulturhus.

Karin Kämsby skriver om utställningen "Artefakt" på Sundsvalls museum.
En emalj. En fågel med stora svarta ögon, lite öppen näbb och ett myller av fjädrar. Stjärtfjädrarna är randiga. De andra har olika färger och linjer. Fjädrarna är som hoptrasslade utan ordning.

Månadens verk


Varje månad presenteras ett verk ur Region Västernorrlands konstsamling. Med bild och text berättas om konstnären, tankar om verket och vilken betydelse konst har i offentliga miljöer.
Månadens verk är "Flock" av Ragnhild Fredell.

Samtliga verk som blivit presenterade finns på Region Västernorrlands webbsida.
 
Vi som finns på Konst Västernorrland är:
Sebastian Andersson
Konstkonsulent
sebastian.andersson@rvn.se
Eva-Leena Skarin
Konsthandläggare
eva-leena.skarin@rvn.se
0611-840 29
Carina Kågström
Konsthandläggare
carina.kagstrom@rvn.se
0611-840 30
070-266 47 56
Ida Rödén
Redaktör för Volym och biträdande konstkonsulent
ida.roden@rvn.se
Robert Eriksson
Webbredaktör Konst Västernorrland
robert@volym.info
Konst Västernorrland på Facebook Konst Västernorrland på Facebook
Konst Västernorrlands webbplats Konst Västernorrlands webbplats
Detta nyhetsbrev skickades till <<Din e-postadress>>
Du får detta mejl då du anmält dig till denna lista via https://www.rvn.se/Utveckling/Kultur-och-bibliotek/konst-vasternorrland/

Avsluta prenumeration   

Ändra inställningar för prenumeration
Copyright © 2021 Konst Västernorrland, All rights reserved.

Adress:
Konst Västernorrland Regional utveckling Härnösand S-871 85 Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp